PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chemická informatika - OPBE4E033A
Anglický název: Chemistry informatics
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 40 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (25.09.2019)
Cílem tohoto kurzu je naučit studenty získávat informace specifické pro chemii a její výuku z různých informačních zdrojů, tyto informace zpracovávat a výsledky prezentovat odpovídajícím způsobem. Cílem kurzu je seznámit studenty s databázeni, zvláštnostmi "chemické" typografie, prací s odbornými texty a metodikou tvorby prezentací. V průběhu výuky se posluchači seznámí s odbornými zdroji informací, možnostmi jejich civilizovaného uchovávání, citační etikou, osvojí si práci se softwarem usnadňujícím práci s citacemi, prohloubí své uživatelské znalosti práce s balíkem MS Office, osvojí si další nástroje pro tvorbu chemických vzorců a prezentací. V neposlední řadě se řádně přidají k utváření tvůrčího ducha celého předmětu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.02.2020)

Manuál pro normu APA 7 (https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition)

Šilhánek, J. (2002). Chemická informatika. Vysoka skola chemicko-technologicka v praze.

Dále viz zdroje v Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.12.2022)

Výstupem z předmětu je test prověřující dosažení všech dovedností a znalostí předávaných po dobu trvání kurzu. Jedná se o typy zdrojů, citační etiku, normy apod., vyhledávání zdrojů, zpracování dokumentů v textovém a tabulkovém editoru, zápis chemických rovnic i vzorců a kresba aparatur.

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (27.02.2020)

Viz zdroje v Moodle. Klíč: akreditacePPV2020

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK