PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Chemická informatika - OPBE2E114A
Anglický název: Chemistry Informatics
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dominika Koperová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309039
Záměnnost : OB2309039
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
Stěžejním cílem tohoto kurzu je naučit studenty získávat informace specifické pro chemii a její výuku z různých informačních zdrojů, tyto informace zpracovávat a výsledky prezentovat odpovídajícím způsobem. Cílem kurzu je seznámit studenty s databázeni, zvláštnostmi "chemické" typografie, prací s odbornými texty a metodikou tvorby prezentací. V průběhu výuky se posluchači seznámí s odbornými zdroji informací, možnostmi jejich civilizovaného uchovávání, citační etikou, osvojí si práci se softwarem usnadňujícím práci s citacemi, prohloubí své uživatelské znalosti práce s balíkem MS Office, osvojí si další nástroje pro tvorbu chemických vzorců a prezentací. V neposlední řadě se řádně přidají k utváření tvůrčího ducha celého předmětu.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Viz zdroje v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (13.12.2020)

·       Zdroje informací

·       Citační etika a typy citačních norem

·       Citace

·       Citování s využitím EndNote

·       Citování s využitím Mendeley

·       Srovnání citačních manažerů

·       Využití MS Word v přípravě chemicky zaměřených materiálů a kvalifikačních prací

·       Využití MS Excel v přípravě přírodovědně zaměřených materiálů

·       Tvorba prezentací

·       Prezi.com, Google slides

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (28.09.2020)

Podmínkou ke splnění předmětu je alespoň 80% přítomnost na prezenčních či distančních setkáních, zisk alespoň 80 % bodů z jednotlivých úkolů a splnění zápočtového testu na alespoň 75 %. Test se skládá z vyhledávání informací, jejich citování podle dané normy, zápis vzorců a chemických rovnic či vztahů s využitím příslušného SW a zpracování prezentace na zadané téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK