PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktický přístup k antické kultuře - OPBD4D104C
Anglický název: Classical Culture in Didactic Perspective
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 26 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Anotace
V předmětu Didaktický přístup k antické kultuře se studenti seznámí s možnostmi využití antické kultury, která je dnešní mládeži přístupná v různých formách (film, komiks, historická beletrie pro děti, ale i reklama, úsloví - Achillova pata, silný jako Herkules - atd.) při volnočasových aktivitách během školního roku v odpoledních hodinách nebo v různých projektech, o prázdninách v příměstských nebo letních táborech, jež mohou být tematicky zaměřeny. Cílem předmětu je naučit vedoucí různých kroužků atd. vnímat antiku kolem nás a naučit ji vidět i školní mládež.
Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (04.12.2019)
Literatura

PARKAN, F. Formy mimotřídní výuky děkepisu. Praha: UK Pedagogická fakulta, 2019.

KEPARTOVÁ, J. Komiks ve výuce na ZS a SS.In XXIV. letní škola historie. Dědictví materiální i dědictví idejí. Sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012.s. 110-114.

KEPARTOVÁ, J. Claudius bůh. Římský císař v seriálu Asterix. Dějiny a současnost.2008, roč. 30, č. 3, s. 12.

KEPARTOVÁ, J. Antické tradice na našich gymnáziích aneb antika kolem nás.In Pokorná, B. (ed.). Netradiční přístupy k výuce klasických jazyků. Sborník z konference konané v rámci projektu FRVS 2007 Propagace výuky latinského jazyka Olomouc 6.-7. listopadu 2007. Olomouc: UP, FF, KKF, 2008, s. 10-13.

KEPARTOVÁ, J. (ed.). Úvod. In Antika? Zajděte do kina, přečtěte román... Praha : NLN, 2006, s. 5-10.

KEPARTOVÁ, J. Harrisovy románové Pompeje. In Antika? Zajděte do kina, přečtěte román ...Praha: NLN, 2006, s. 55-72,

KEPARTOVÁ, J. V hlavní roli Vesuv. Románové Pompeje podle Roberta Harrise. Dějiny a současnost.2006, roč. 28, č. 5, s. 24-27.

BARTLOVÁ, Milena. Pop History. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her. Bez pořadí vydání. Praha: NLN, 2003. Knižnice Dějin a současnosti, 21. svazek.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE:

BALLING, Adam. Římské vojsko ve filmu a televizi. Diplomová práce. Praha: KDDD PedF UK 2018. Vedoucí práce PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Borská, Eva. Krise římské republiky a její obraz v mainstreamovém filmu. Bakalářská práce. Praha: KDDD PeDF UK, 2008. Vedoucí práce Mgr. Robert Skopek.

HLAVÁČOVÁ, Vendula. Nero, císař římský - Srovnání historického filmu s prameny a jeho didaktické využití. Diplomová práce. Praha: KDDD PedF UK 2011. Vedoucí práce Mgr. Robert Skopek.

HODKOVÁ, Kateřina. Obraz antiky v historických románech Jarmily Loukotkové. Praha: KDDD PedF UK, 2020. Vedoucí práce PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

CHALUPOVÁ, Helena. Recepce klasických tradic v tvorbě Československé/České televize. Praha. Bakalářská práce. Praha: KDDD PedF UK, 2011. Vedoucí práce Mgr. Robert Skopek.

KOVALOVSKÁ, Soňa. Edukační potenciál sbírky odlitků antické plastiky na zámku Duchcov. Diplomová práce. Praha: KDDD PedF UK 2023. Vedoucí práce PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

POPOVIČ, Jan. Antické motivy v divadelních hrách Friedricha Dürrenmatta a jejich využití. Praha: KDDD PedF UK, 2022. Vedoucí práce PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

VITÁSKOVÁ, Alena. Marcus Aurelius a Commodus ve filmu. Bakalářská práce. Praha: KDDD PedF UK, 2012. Vedoucí práce Mgr. Robert Skopek.

VITIKAČOVÁ, Diana. Historické motivy v díle Oldřicha Daňka. Bakalářská práce. Praha: KDDD PedF UK, 2020. Vedoucí práce PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

VLČKOVÁ, Petra. Sochařská zobrazení Hérakla v zámeckých areálech Českého království doby barokní. Vybrané příklady. Praha: KDDD PedF UK, 2021. Vedoucí práce PhDr. Jan Zdichynec, PhD.

 

Poslední úprava: Kepartová Jana, doc. PhDr., CSc. (27.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK