PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář k přípravě bakalářské práce (dějepis) - OPBD4D034A
Anglický název: Bachelor’s Thesis Seminar
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 60 (9999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Dušan Foltýn
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
Anotace -
Předmět je věnován přípravě bakalářské práce, a to formou semináře, na kterém jednotliví studenti pod vedením vyučujícího představují témata svých prací. Studenti by v průběhu tohoto semináře měli nalézt téma své bakalářské práce, formulovat její strukturu a posléze ji představit v rámci cca 15minutové prezentace na semináři.
Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je seznámit posluchače s požadavky na bakalářskou práci v oboru dějepis (formální úprava, citace a podobně), vyspecifikovat téma bakalářské práce a v neposlední řadě si vybrat vyučujícího, který jim bakalářskou práci povede.   

Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
Deskriptory -

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

0 minut

Samostudium literatury (za semestr)

12 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

 

Plnění předmětu

 

Seminární práce

8 hodin

Příprava prezentace

10 hodin

Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
Literatura

ECO, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997

Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
Metody výuky -

Předmět je vyučován seminární formou, a to tak, že na úvodní hodině se studenti přihlásí k prezentacím svých bakalářských prací podle období, kterého se týkají. Semináře věnované jednotlivým obdobím pak vedou vyučující, kteří se na toto období odborně specializují. Každý student by měl v rámci semináře představit formou cca 15minutové prezentace téma své bakalářské práce, její strukturu a prameny. Vyučující bude jednotlivé prezentace komentovat a vést k nim diskusi.      

Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
Sylabus -

1. úvodní hodina – rozdělení témat, formální úprava a rozsah bakalářské práce

2. prezentace témat bakalářských prací týkajících se antických dějin a jejich recepce v pozdějších obdobích

3. prezentace témat bakalářských prací týkajících se středověkých dějin

4. prezentace témat bakalářských prací týkajících se regionálních dějin

5. prezentace témat bakalářských prací týkajících se dějin novověku

6. prezentace témat bakalářských prací týkajících se moderních dějin  

Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou pro získání zápočtu je jednak prezentace tématu bakalářské práce v rámci semináře (PWP, cca 15 minut, představení tématu, pramenů a struktury práce) a dále odevzdání recenze na kvalifikační práci (bakalářskou, diplomovou) v rozsahu nejméně tří normostran. Pokud student neodprezentuje téma bakalářské práce v rámci semináře, musí pro získání zápočtu jednak odevzdat PWP s představením tématu bakalářské práce, odevzdat recenzi na kvalifikační práci a navíc ještě odevzdat další recenzi na odbornou knihu týkající se tématu bakalářské práce, a to taktéž v rozsahu tří normostran.     

Poslední úprava: Koura Petr, doc. PhDr., Ph.D. (12.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK