Seminář ze světové literatury - OPBC2L120A
Anglický název: Seminar on world literature
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2L107A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (31.01.2023)
Seminář dr. Pelánové (LS 2022/23): Tento povinně-volitelný bakalářský předmět mapuje vývojovou dynamiku evropského 19. století prostřednictvím četby děl německých, francouzských, amerických a ruských. Společné intepretace posílí jistotu při užívání literárně-teoretické a literárně-historické terminologie a tento kurs případně poskytne posluchačkám a posluchačům další doplnění k oborovému předmětu Dějiny české literatury III. Buďme svědomitými, poučenými a zapálenými čtenáři, ať nás nakonec může překvapit vlastní intuice. Součástí kursu je elektronická čítanka, jež bude průběžně ke stažení přes MS Teams. https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axYkMxBQVmoqQBVUrsfeiSmryQQUc5HAIUxe0tiMDzbY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b8ee4a80-b728-49bd-8e0d-ba4ee499837f&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d -------------------------------------------------------- Seminář dr. Soukupové (LS 2022/23): Předmět se věnuje čtení a analyzování literárních textů světové literatury a hledání jejich specifik ve srovnání a kontextu nám bližší literatury české. Cílem předmětu bude zamyšlení nad možnostmi zprostředkování světové literatury ve výuce, jež s sebou vždy nevyhnutelně nese otázku výběru a zúžené perspektivy na širokou oblast světové literatury. Základem bude práce s textem a diachronní přístup, který však lze produktivně narušovat tematickými či intertextuálními sondami. Budeme se ptát, jak zpřístupnit studentům časově vzdálená či literárně náročná díla a jak jazykové výtvory zasadit do společenského a kulturního kontextu, a přitom neulpívat na biografických datech. Kurs je zakončen zápočtem.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Klára Soukupová, Ph.D. (24.01.2023)

.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

 

Seminář dr. Pelánové:

BALZAC, Honoré de: Pierre Grassou, in: Balzac, Honoré de. Neznámé veledílo a jiné prózy: povídky o umělcích. Překlad Jan Petříček. Praha: Maraton, 2021.

Baudelaire, Charles a Pelán, Jiří, ed. Květy zla. Překlad Otokar Fischer a další. Praha: Mladá fronta, 1997.

Baudelaire, Charles a Vladislav, Jan, ed. Úvahy o některých současnících. Praha: Odeon, 1968.

BÜCHNER, Georg: Woyzek. Přeložil Ludvík Kundera. Praha: Dilia, 1986.

ČAPEK, Karel: Francouzská poezie nové doby: (překlady). Praha: Československý spisovatel, 1968.

Eichendorff, Joseph von: Věčný poutník stesk. Překlad Ivan Slavík. Praha: Mladá fronta, 1966.

Flaubert, Gustave. Paní Bovaryová. Překlad Miloslav Jirda. Praha: Odeon, 1966.

Flaubert, Gustave. Citová výchova. Praha: SNKLHU, 1959.

Goethe, Johann Wolfgang von. Utrpení mladého Werthera; Spříznění volbou. Překlad Erik Adolf Saudek. Praha: SNKLU, 1965

Goethe, Johann Wolfgang von. Básně; Západovýchodní díván. Praha: SNKLHU, 1955.

Goethe, Johann Wolfgang von. Faust. 1. a 2. Díl. Přeložil Otokar Fischer. Praha: Mladá fronta, 1973.

Heine, Heinrich: Pasionál. Překlad Otokar Fischer. SNKLHU. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

James, Henry. Mistrova lekce. Překlad Zdeněk Urbánek. Praha: SNKLHU, 1961.

James, Henry. Utažení šroubu. Překlad Radoslav Nenadál. Praha: M&G, 1994.

Keats, John. Když mraky září. Přeložila Jiřina Hauková. Praha: SNKLU, 1961.

Novalis. Modrá květina. Překlad Valter Feldstein. Praha: Odeon, 1971. [Obsahuje román Jindřich z Ofterdingen a sb. Hymny noci.]

Poe, Edgar Allan: Havran: šestnáct českých překladů. Praha: Odeon, 1985.

Poe, Edgar Allan. Jáma a kyvadlo a jiné povídky. Překlad Josef Schwarz. Praha: Odeon, 1975.

Puškin, Aleksandr Sergejevič. Evžen Oněgin. Překlad Olga Mašková. Praha: Lidové nakladatelství, 1969.

Schiller, Friedrich. Loupežníci; Fiesco; Úklady a láska; Don Carlos. Překlad Otokar Fischer (Loupežníci). Praha: SNKLHU, 1959.

Stevenson, Robert Louis: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda. In Klub sebevrahů, Praha: Odeon, 1977, s. 131–198.  

Thoreau, Henry David. Walden, aneb Život v lesích. Přeložil Josef Schwarz. Dolov Josef Jařab. Praha: Paseka, 2006.

Twain, Mark. Dobrodružství Huckleberryho Finna. Překlad František Gel. Praha: Mladá fronta, 1965.

Whitman, Walt. Stébla trávy: výbor poesie a prózy. Překlad Jiří Kolář a Zdeněk Urbánek. Praha: Naše vojsko, 1956.

 

Doporučená sekundární literatura:

BLINKOVÁ PELÁNOVÁ, Eva: „Nebezpečnost života a téma sebeklamu ve Flaubertových romá- nech ze současnosti“. In Flemrová, Alice, ed. a Šuman, Záviš, ed. Růže je rosa è rose est růže: překlad, převod, interpretace. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020, s. 377–398.

DVOŘÁKOVÁ, Alena: „Děsivé disharmonie“ (Nad povídkami o umělcích Honoré de Balzaka). In Souvislosti 2022/1. Dostupné také z https://www.emaraton.cz/wp-content/uploads/2022/06/Souvislosti-1-2022_Balzac.pdf

Anderegg, Johannes. Nebeské a ďábelské: proměny lidství a Goethův Faust. Překlad Martin Pokorný. Praha: Malvern, 2018.

Lagarde, André a Michard, Laurent. Francouzská literatura 19. století. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2008.

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.

Krolop, Kurt a Stromšík, Jiří. Eseje o německé romantice. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013.

Pokorný, Jindřich. Kniha o Faustovi: jak vznikla pověst o tomto mudrcovi, taškáři, kouzelníkovi a učenci, jak pronikla do literatury i na jeviště a proč se znovu a znovu rodí. Praha: Mladá fronta, 1982.

SVATOŇ, Vladimír: Doslov, in Puškin, Aleksandr Sergejevič, Evžen Oněgin, Praha: Lidové nakladatelství, 1969, s. 247–257.

Todorov, Tzvetan: „Tajemství vyprávění: Henry James“. In Poetika prózy, Praha: Triáda, 2000, s. 180–220.

Zábrana, Jan, ed. Jak se dělá báseň. Praha: Československý spisovatel, 1970.

Seminář dr. Soukupové

Literatura

Primární literatura (doporučená; výběr)

Anglický gotický román. Praha, Odeon 1970

Apollinaire, G.: Pásmo. Protis, Praha 1997.

Augustin: Vyznání, Praha, Kalich, 2012

Austenová, Jane: Pýcha a předsudek. Praha, Academia 2006

Balzac, Honoré de: Lesk a bída kurtizán. Praha, Odeon 1985.

Baudelaire, Charles: Květy zla. Praha, Mladá fronta 1997

Beckett, S.: Čekání na Godota. Praha, Artur 2018.

Bédier, Joseph: Román o Tristanovi a Isoldě. Praha, SNKLHU 1959

Bělyj, Andrej: Petrohrad. Praha, Odeon 1980

Béowulf, Praha, Jitro 2020

Boccaccio: Dekameron, Praha, Odeon 2017

Breton, A.: Manifesty surrealismu. Herrmann & synové 2005.

Brodskij, J. A.: Benátské strofy. Zblov: Opus, 2013

Broch, H. Náměsíčníci, Praha: Academia, 2012

Brontëová, Charlotte: Jana Eyrová. Frýdek-Místek: Alpress 2007

Bulgakov, M. A.: Mistr a Markétka, Praha: Odeon 2019

Byron, George Gordon: Poutník z Albionu. Praha, Československý spisovatel 1981

Calvino, I.: Neviditelná města, Praha: Dokořán, 2017

Camus, A.: Cizinec. Praha, Garamond 2015.

Carmina scholarium vagorum: písně žáků darebáků. Praha, Svoboda 1970.

Celan, P.: Sněžný part, Praha: Odeon, 1986

Coleridge, Samuel Taylor: Píseň o starém námořníkovi. Praha, Odeon 1984

Corneille, Pierre: Cid. Praha, SNKLHU 1956

Cortázar, J.: Nebe, peklo, ráj. Praha: Dokořán 2019

Dante Alighieri: Božská komedie, Praha, Academia 2009

de Maupassant, Guy: Miláček. Praha, Garamond 2016.

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Praha, XYZ 2016

Dickens, Charles: Oliver Twist. Praha, Academia 2009

Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Zločin a trest. Praha, Academia 2007.

Dumas, Alexandre: Tři mušketýři. Praha, SNKLHU 1956

Eco, U.: Jméno růže. Praha, Argo 2016.

Eliot, T. S.: Pustina a jiné básně, Praha, Odeon 1967.

Epos o Gilgamešovi, Praha, NLN 2018

Faulkner, W.: Hluk a vřava, Praha: Odeon 1997.

Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Praha, Odeon 2012.

Homér: Ilias, Praha, Academia 2010

Homér: Odyssea, Praha, Academia 2012

Jako když dvoranou proletí pták: antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700 - 1100). Praha, Triáda 2009

Molière: Lakomec. Praha, Artur 2016

Montaigne, Michel de: Eseje, Praha, Arbor Vitae 2021

Montesquieu, Charles Louis: Perské listy. Praha, Odeon 1989

Pascal, Blaise: Myšlenky. Praha, Mladá fronta 2000

Petrarca: Sto sonetů Lauře, Praha, Vyšehrad 2015

Píseň o Cidovi. Praha, Práce 1994

Putování za svatým grálem, Praha, Triáda 2006

Rabelais, François: Gargantua a Pantagruel. Praha, Odeon 1968

Russeau, Jean-Jacques: Vyznání, Praha, Rybka Publishers 2017

Twain, Mark: Dobrodružství Toma Sayera, Dobrodružství Huckelberryho Finna, Odeon 1976

Voltaire: Candide, Praha, XYZ 2009

 

Sekundární literatura ke kontextualizaci

Bachtin, Michail Michailovič: Román jako dialog. Praha, Odeon 1980.

Boileau-Despréaux, Nicolas: Umění básnické. In: O umění básnickém a dramatickém. Praha, KLP - Koniasch Latin Press 1997

Burke, Peter: Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha, Mladá fronta 1996.

Coblenceová, Françoise: Dandysmus: Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003.

Collins, R.: Mánie: sex, drogy & literatura: příběh bouřliváků a buřičů, kteří zahájili kulturní revoluci. Praha, Metafora 2013.

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk. Praha, Triáda 199

Černý, V.: Francouzská poezie 1918–1945: Deset kapitol o moderní francouzské poezii, Praha: Kra, 1994.

Duval, J.-F.: Kerouac a Beat Generation. Hodkovičky, Pragma 2014.

Fischer, Jan Otokar: Balzac, Stendhal a základní otázky realismu. Praha, Svoboda 1979.

Forbelský, J. – Sánchez, J. A.: Španělská moderní literatura 1898–2015. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

Heinrichová, N. – Hrdličková, j.: Obraz druhé světové války a holocaustu v německy psané literatuře. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012.

Hilský, M.: Modernisté. Praha: Argo, 2017.

Hodrová, Daniela: Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru. Praha, ČS 1989.

Horyna, Břetislav: Dějiny rané romantiky: Fichte, Schlegel, Novalis. Praha: Vyšehrad, 2005.

Housková, A. – Svatoň, V. (eds): Pokusy o renesanci Západu: Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016.

Housková, A.: Imaginace Hispánské Ameriky: Hispanoamerická kulturní identita v esejích a v románech, Praha: Torst, 1998.

Hrbata, Zdeněk; Procházka, Martin: Romantismus a romantismy. Praha, Karolinum 2005.

Hugo, Victor: Předmluva ke Cromwellovi, Praha: KANT, 2006

Jelínková, Eva: Echa expresionismu: Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010.

Krolop, Kurt: Studie o německé literatuře. Praha: Triáda, 2018.

Lagarde, André, Laurent, Michard: Francouzská literatura 19. století. Praha, Garamond 2008.

Lukavská, E.: Zázračné reálno a magický realismus. Brno, Host 2003.

Nadeau, M.: Dějiny surrealismu. Olomouc, Votobia 1994.

Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha, GRYF 1993.

Ondráš, František. Arabský román: vznik a vývoj uměleckého žánru (1830–1930). Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Poe, Edgar Allan: Filozofie básnické skladby, in: týž: K podstatě básnictví. Praha, Symposion 1928.

Pokorný, Jindřich: Kniha o Faustovi, Praha: Mladá fronta, 1982.

Svatoň, Vladimír: Román v souvislostech času. Praha, Malvern 2009.

Taine, Hippolyte: Studie o dějinách a umění. Praha, Odeon 1978.

Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury. Praha: Karolinum, 2010.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

dr. Pelánová: zápočet: aktivní účast na semináři, systematická příprava na základě čítanky a interpretačních okruhů, které bude vyučující zasílat emailem, a proslovený referát NEBO odevzdaný interpretační příspěvek..

dr. Soukupová: zápočet: aktivní účast, čtení zadaných textů, vlastní interpretační a didaktický vklad

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (30.01.2023)

seminář dr. Pelánové:

 

datum

téma

Čítanka

referát

21.2.

Úvod + referáty

Lamartine: Jezero

 

28.2.

Romantická lyrika (noc, příroda, subjekt)

Keats: Óda na slavíka

Novalis: Hymny noci

7.3.

Goethe. Werther jako předobraz romantických milovníků, žánr balady

Goethe: Utrpení mladého Werthera

Goethe: Král duchů

14.3.

Interpretace Fausta: hrdinova představa činu, postavy Markétky a Mefistofela

Faust

Schiller: Loupežníci

21.3.

Poe a budování literárního tvaru

povídka Vražda v ulici Morgue

Poe: Havran (+ Filosofie básnické skladby)

28.3.

Reflexe romantického vkladu, postavy antihrdinů (tzv. „zbytečných lidí“)

Puškin: Evžen Oněgin

Lermontov: Hrdina naší doby

4.4.

Baudelaire

Spleen a ideál (Květy zla)

W. Whitman: Stébla trávy

11.4.

Flaubert jako zakladatel moderního románu.  

Paní Bovaryová

Balzac: Pierre Grassou

18.4.

Americký život: téma přírody a individuální svobody

M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna

Thoreau: Walden aneb život v lesích

25.4.

Skrytá tvář skutečnosti v anglickoamerické  próze závěru století

R. L. Stevenson: Dr Jekyll a pan Hyde

H. James: Utažení šroubu