Současný literární život - OPBC2L103A
Anglický název: Contemporary Literature and Literary Life
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.
Záměnnost : OKBC2L103A
Je prerekvizitou pro: OPBC2L108A, OPBC2L106A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (01.10.2018)
Cílem kurzu je vytvořit ve studentech návyky reflexe literární kultury, způsoby kritického myšlení o literatuře a schopnost reflektovat funkce a role literatury ve společnosti. Základní pojmem je pojem literárního života a kurz se proto bude věnovat jeho různým institucím, vztahu mezi literaturou a společností a pojmy jako konformní a nonkonformní, literatura a politika, literatura a umění, literatura a společenský diskurs. Jestli je základní polem literární život a základními tématy témata určujícího jeho podobu, pak jednotkami tohoto pole jsou fenomény, které také budou poutat pozornost v jednotlivých seminářích a bude sledována jejich podoba i role na vytváření kulturního života. Seminář je reaktivní, studenti aktivně pracují s literárními periodiky, servery a databázemi, sledují, jak literatura funguje v síti sociálních a v audiovizuálních médiích. Seminář bude využívat i možnosti besed se spisovateli a autorských čtení, které studenti budou mít za úkol v průběhu semestru navštěvovat a písemně je reflektovat. Seminář má současně za cíl vzbudit u studentů literatury zájem o živý předmět jejich studia a připravit je na výuku dějin literatury, které pak budou moci vnímat jako reflexi své již aktualizované a kriticky zhodnocené zkušenosti se současnou literaturou a jejími podobami.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (27.10.2020)

Výuka v seminářích je (do případného odvolání distančního způsobu vedení) vedena online přes aplikaci MS Teams.

Semináře L. Neumann:

Seminář (3) středa 15:20: https://1url.cz/szf9O

Seminář (2) středa 17:10: https://1url.cz/hzf9P

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)

 Literatura k tématu:

 

deníky Lidové noviny, Mf Dnes, Právo

 

týdeníky Reflex, Respekt

 

obtýdeníky Tvar, A2

 

měsíčníky Host, Literární noviny

 

weby h7o.cz, dobraadresa.cz, a2larm.cz, iliteratura.cz, czechlit.cz, magnesia-litera.cz, autorskecteni.cz, sckn.cz

 

Kolektiv autorů: V souřadnicích volnosti, Academia 2008

 

Kolektiv autorů: V souřadnicích mnohosti, Academia 2014

 

Jürgens – Kopáč: Státní cena za literaturu 1920–2015 & Státní cena za překladatelské dílo 1995–2015, MK ČR 2015

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (04.10.2020)

Současný literární život (semináře Radima Kopáče)

Témata (úvodní semináře):

1) reflexe literatury v novinách a časopisech, případně v rozhlase, televizi, na internetu (vývojové srovnání); vliv sociálních sítí na čtenářství, resp. recepci současné literatury;

2) literární festivaly, knižní veletrhy (Svět knihy, MAČ, PWF, Tabook, Podzimní knižní veletrh ad.), autorská čtení;

3) literární ceny v ČR (Magnesia Litera, Státní cena za literaturu, Cena Jaroslava Seiferta, Cena Jiřího Ortena ad.);

4) nakladatelství, knižní trh v ČR;

5) tendence současné české literatury, zejména prózy, plus kapitoly z poezie, komiksu + literatury pro děti a mládež;

6) česká literatura v zahraničí: překlady plus prezentace na veletrzích, festivalech.

 

Tituly k četbě (v průběhu semestru):

Jaroslav Rudiš: Národní třída (2013), subtéma komiks

Alena Mornštajnová: Hana (2017), subtéma literatura a internet

Jáchym Topol: Citlivý člověk (2017), téma ceny; Anna Cima: Probudím se na Šibuji (2018)

Patrik Ouředník: Europeana (2001), téma překlady

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně (2012), subtéma bestseller

Jiří H. Krchovský: Básně (1998), nebo Petr Hruška: Nevlastní (2017), subtéma další druhy/žánry současné české literatury

Vojtěch Mašek, Džian Baban, Jiří Grus: Ve stínu šumavských hvozdů (2011), nebo Lucie Lomová: Divoši (2011), subtéma komiks

 

Semináře Lukáš Neumanna:

Jaroslav Rudiš: Národní třída (2013)

Alena Mornštajnová: Hana (2017)

Anna Cima: Probudím se na Šibuji (2018)

Patrik Ouředník: Europeana (2001)

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně (2012)

Petr Hruška: Nevlastní (2017), současná poezie

Bianca Bellová: Jezero (2010)

Vojtěch Mašek, Džian Baban, Jiří Grus: Ve stínu šumavských hvozdů (2011), nebo Lucie Lomová: Divoši (2011), subtéma komiks

Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn (2017)

 

Současný literární život (seminář Iny Píšové)

Tituly k četbě

Jan Němec: Možnosti milostného románu

Jiří Hájíček: Plachetnice na vinětách 

Franz Kafka, Jaromír 99: Zámek

Marek Šindelka: Mapa Anny

Alena Mornštajnová: Hana

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně

Současná česká poezie (Ondřej Buddeus: 55 007 znaků včetně mezer; Kateřina Rudčenková: Chůze po dunách)

Rupi Kaur: Mléko a med

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (04.10.2020)

Požadavky k zápočtu (semináře Radima Kopáče)

reflexe vybrané literární akce (ca 2 ns.)

reflexe vybraného titulu (ca 2 ns.)

čtení novin plus časopisů (ca 5 min. prezentace)

aktivní účast na diskusi s hostem

 

Motto: motivace, disciplína, individuace (plus prezence)

 

Požadavky k zápočtu (seminář Iny Píšové)

účast na seminářích (75%)

plnění dílčích úkolů

prezentace v semináři

 

Požadavky k zápočtu (semináře Lukáše Neumanna)

reflexe vybraného titulu (ca 2 ns.) – prosinec 2020/leden 2021

prezentace: čtení novin plus časopisů (ca 5 min. prezentace)

účast na seminářích a plnění dílčích úkolů

aktivní zapojení se do interpretací textů současné literatury