Gramatický proseminář AJ I - OPBA4A107C
Anglický název: Grammar I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 140 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ivana Jančovičová
Vyučující: Mgr. Ivana Jančovičová
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)
Cílem je vést studenty ke zvládnutí některých obtížnějších jevů anglické gramatiky na pokročilé úrovni (na úrovni B2-C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Lekce se zabývají slovesnými časy, vyjadřováním budoucnosti, tvary a užitím pasíva, výskytem konjunktivu v současné angličtině, modalitou a používáním modálních sloves, neurčitými slovesnými tvary, užitím členů, počitatelností a nepočitatelností anglických podstatných jmen, tvary a výskytem přivlastňovacího pádu. Kurz je určen nejen pro oborové studenty angličtiny, ale i pro ostatní studenty angličtiny, kteří si chtějí prohloubit znalosti anglické gramatiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

DUŠKOVÁ L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0486-6

HEWINGS M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 2005. ISBN 0 521 53291 4   (popřípadě další vydání)

VINCE M. Language Practice for Advanced. Macmillan, 2014. ISBN 978-0-230-46381-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 70% úspěšnost u závěrečného písemného testu. 

V případě neúspěchu v řádném termínu má student nárok na opravný termín - celkem tedy dva pokusy.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

Week 1, 2    Unit 1-14                  Tenses

Week 3        Unit 15-20                Modal verbs and modality

Week 4        Unit  22-25               Passive voice

Week 5, 6    Unit  30-31, 58-59    Non-finite verb forms (infinitives, gerunds, participles)

Week 7, 8       Articles, Possessive case

Week 9           Countable and uncountable nouns,  Agreement between subject and verb

Week 10, 11   Revision

Week 12         T E S T

Uvedené lekce ke studiu jsou lekce z Advanced  Grammar in Use.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (09.08.2021)

Podmínkou získání zápočtu je minimálně 70% úspěšnost u závěrečného písemného testu. 

V případě neúspěchu v řádném termínu má student nárok na opravný termín - celkem tedy dva pokusy.