Americká literatura do konce 19. století - OPBA4A032A
Anglický název: American Literature until the End of the 19th Century
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 120 / 123 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A022A
Je prerekvizitou pro: OPBA4A043A, OPBA4A053B, OPBA4A046A, OPBA4A055B, OPBA4A054B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2022)
V přednáškové části se student obeznámí se základní vývojovou linií americké literatury od 17. až po konec 19. století, včetně historického pozadí. Na přednášku navazuje řízené čtení zadaných ilustrativních ukázek americké prózy a poezie v původním znění.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (11.09.2022)

Samostudium literatury 7 hodin

Práce se studijními materiály 35 hodin

Seminární práce 5 hodin

Příprava na zápočet 10 hodin

Příprava na zkoušku 25 hodin

Veškeré kurzovní materiály lze stáhnout v prostředí Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325

klíš k přístupu: frank

Online webináře probíhají v prostředí Zoom na adrese:

https://cuni-cz.zoom.us/j/94720691864

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2022)

Doporučená literatura:

 1. Ruland, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352.
 2. Procházka, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.
 3. High, Peter, An Outline of American Literature, London: Longman, 2007.
 4. Van Spanckeren, K. Outline of American Literature – revised edition. US Information Agency, 1994.
 5. Lauter, P., Yarborough, R., Cheung, K., Molesworth, C.  The Heath Anthology of American literature, Early Nineteenth Century: 1800 - 1865, Houghton Mifflin Harcourt, 2005. ISBN-13: 9780618532988.
 6. Lauter, P., Yarborough, R., Alberti, J., Brady, M. The Heath Anthology of American literature: Volume A: the Beginnings to 1900, Houghton Mifflin Harcourt, 2008. ISBN: 0-618-54250-7.

Rozšiřující literatura:

 1. Bercovitch, S. (ed.). The Cambridge History of American Literature. Cambridge, 1994.
 2. Bradbury, M.:. The Modern American Novel, Oxford: O.U.P, 1992.
 3. Elliott, E. et al, (Eds.) Columbia Literary History of the United States, Columbia University Press, 1988-2001.
 4. Hendin, J. (ed.). A Concise Companion to Postwar American Culture and Literature. Londýn, 2004.
 5. Minter, D. A Cultural History of the American Novel,Cambridge:CambridgeUniversity Press, 1996.
 6. Procházka, Martin a Stříbrný, Zdeněk. Slovník spisovatelů [literatur v angličtině]. Nakladatelství Libri: Praha, 2003.
 7. Roth, J., (Ed) American Diversity, American Identity,New York: Henry Holt, 1995.
 8. Starling, M. W. The Slave Narrative: Its Place in American History. Washington, DC: Howard University Press, 1988.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2022)

Obsah přednášek a navazujících seminářů

1. Přednáška: Literatura koloniálního období (online video)

Úvod do předmětu / Přednáška: Nástup osvícenství

Čtení – Benjamin Franklin: 2 pamflety

 

2. Přednáška: Enlightenment – Revolutionary writersI

Čtení – Thomas Paine: Common Sense (slightly abridged)

 

3. Přednáška: Romantismus I

Čtení – Washington Irving: The Legend of Sleepy Hollow

 

4. Přednáška: Romantismus II

Čtení – E.A.Poe: The Black Cat, The Tell-Tale Heart

 

5. Přednáška: Romantismus III

Čtení – N. Hawthorne: Birthmark, Rapaccini’s Daughter (dobrovolné)

 

6.  Videopřednáška: Ideologické podtóny romantismu I – slave narratives

     Přednáška: Ideologické podtóny romantismu II – slave narratives

Čtení – The Narrative of Frederick Douglass

Čtení 2 (dobrovolné) – H. D. Thoreau: Civil Disobedience

 

 

7.  Přednáška: Poezie 19. století (+online video)

Čtení – Whitman, Dickinson

 

8.  Přednáška: Přechod mezi romantismem a realismem

Čtení – Herman Melville: Moby Dick (excerpty), Bartleby the Scrivener

 

9.  Přednáška: Realismus/Naturalismus I (local color)

Čtení –Kate Chopin: A Respectable Woman and 4 other stories

 

10. Přednáška: Realismus/Naturalismus II (Civil War)

Čtení –A. Bierce: An Occurrence at Owl Creek Bridge

      S. Crane: The Red Badge of Courage (synopse + úryvek)

 

11. Přednáška: Realismus/Naturalismus III (female emancipation issues)

Čtení –C.P. Gilman: The Yellow Wallpaper

 

12. Přednáška: Realismus/Naturalismus IV (muckrakers)

Čtení – Sister Carrie (an excerpt), Theodore Dreiser: Typhoon

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (11.10.2023)

Podmínky pro splnění studijních povinností

Požadavky k zápočtu: 80% účast na seminářích (tj. povolené jsou 2 neomluvené absence), velmi krátká reflektivní esej (minimum 600 slov) - pokud student prokazuje velmi kvalitní přípravu během celého semestru, lze tuto povinnost prominout.

Ústní zkouška vychází z profilu bakalářské státnice (viz https://webkajl.pedf.cuni.cz/documents/exams/szzk/SZZ-Bc-nova-akreditace-okruhy.pdf, str. 3).

Protokol:

1) Student si vybere téma a má 15 minut na to, aby si utřídil myšlenky a napsal poznámky na papír, které pak může použít při prezentaci.
2) Student přednese krátkou ústní prezentaci na zvolené téma (8-20 minut). První dvě minuty by zkoušející neměl tuto prezentaci přerušovat.
3) Učitel poskytne zpětnou vazbu k písemnému vystoupení studenta (eseji).
4) Učitel oznámí známku.

Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (10.09.2022)

Veškeré kurzovní materiály lze stáhnout v prostředí Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2325

klíš k přístupu: frank

Online webináře probíhají v prostředí Zoom na adrese:

https://cuni-cz.zoom.us/j/94720691864