Moderní angličtina III - OPBA2A111A
Anglický název: Modern English III
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Prerekvizity : OPBA2A108A
Je prerekvizitou pro: OPBA2A115A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (13.09.2019)
Cílem předmětu je další rozvoj jazykových dovedností, od úrovně B2+ k C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jde o třetí semestr šestisemestrálního kurzu. Systematicky se pracuje s učebnicí a rozvíjejí se praktické dovednosti studentů v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a písemného projevu s rostoucím důrazem na přesnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (13.09.2019)

Povinná literatura:

Bell, Jan; Gower, Roger. Advanced Expert Coursebook, 3rd edition. Pearson 2014.

Vince, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan 2003. (or more recent editions)

 

Doporučená literatura

BELL, J; KENNY, N. Advanced Expert Student´s Resource Book, Pearson 2015.
McCARTHY; O'DELL, F. English Idioms in Use. Cambridge University Press, 2002.
McCARTHY; O'DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.
FOLEY, M.; HALL, D. Longman Advanced English Grammar. Longman, 2003.
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 1999.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pěničková (24.09.2020)

UNIT 7 - Values

part A: Home matters

part B: Seeing the world

Language input

·         easily confused words

·         home and family idiomatic expressions

·         cleft sentences / emphasis

·         punctuation

Language input

·         TRAVEL vocabulary

·         past tenses with hypothetical meaning

·         wish clauses

Vince self-study

·         G14: Emphasis

·         WP7: expressions with BY, DO, HAVE, idioms with body parts, verbs of seeing

Vince self-study

·         G9: Unreal time and subjunctives

·         V2: travel and movement

·         V4: places

UNIT 8 - A Rich Life

part A: Mixing business and pleasure

part B: A means to an end?

Language input

·         BUSINESS collocations + fixed phrases

·         compounds and prepositions

·         inversion

·         fronting

Language input

·         spending, investing and giving

·         comparatives and superlatives

·         other ways of comparison

Vince self-study

·         G13: Inversion

·         V7: work

 

UNIT 9 - The World of Science

part A: Personal challenges

part B: Brain power

Language input

·         SPACE collocations

·         ways of seeing

·         idioms with like

·         reported speech

Language input

·         the mind vocabulary

·         dependent prepositions

·         prepositions + gerund

Vince self-study

·         G16: reported speech

·         V16: Technology

Vince self-study

·         G21: verbs + prepositions

·         G22: prepositions

 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pěničková (08.09.2021)

Aktivní účast na seminářích, test, esej.

Požadovaná minimální hranice úspěšnosti v testu je 70% (1 řádný + 1 opravný pokus).

Před testem je nutno odevzdat vyhovující esej - požadovaná minimální hranice úspěšnosti je 70% - k datu, které bude oznámeno v prvním týdnu výuky. Pozdní odevzdání není akceptovatelné. Text eseje nesmí obsahovat více než tři gramatické chyby na úrovni B2 a nižší - v takovém případě je skóre za esej 0. Esej lze odevzdat při neúspěšném prvním pokusu po úpravách ještě jednou.

 

Pozn.: Docházku na seminářích je možné odpustit na základě předložení certifikátu CAE s hodnocením A nebo CPE s hodnocením A, B nebo C. Tento certifikát nesmí být starší dvou let. Esej a test jsou povinné pro všechny studenty bez rozdílu.