PředmětyPředměty(verze: 809)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Využití interaktivních technologií ve výuce - ONUZ19V210
Anglický název: Interactive technology in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNZ0I154C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
PhDr. Jakub Lapeš
Třída: Volitelné předměty UZ
Neslučitelnost : ONUZ19V208
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (10.09.2015)

Předmět se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu didaktických prostředků, označovaných jako didaktická technika nebo technické výukové prostředky. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými technickými prostředky využívanými v edukaci, resp. jejich komplexy, zejména pak s prostředky interaktivními, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti didaktických prostředků, problematiku tvorby a implementace didaktických materiálů, učebních pomůcek, resp. digitálních výukových objektů, didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků a na poznání parametrů a didaktických specifik vybraných soudobých technických výukových prostředků. Uvažována je zde především oblast promítací techniky a prezentačních systémů a oblast interaktivní techniky, resp. interaktivních tabulí.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (04.10.2015)

Zkouška je založena na portfóliu průběžně plněných úkolů zadáváným v průběhu semestru, hlubším pojetím jednoho vybraného tématu a závěrečnou prací digitálního učebního objektu pro interaktivní tabule.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (10.09.2015)

Technické prostředky v edukaci, základní terminologické konstrukty oblasti

Didaktické aspekty a funkce technických výukových prostředků

Didaktická specifika technických prostředků v edukaci

Záznamové plochy

Promítací technika

Videotechnika, zvuková technika a prezentační systémy

Interaktivní technika

Prostředky pro poskytování zpětné vazby

Vzdělávací prostředí

Didaktické materiály a možnosti jejich tvorby

Interaktivní tabule, možnosti využití, softwarová podpora

Zásady a způsoby práce s interaktivními tabulemi

Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK