Využití mobilních dotykových technologií ve výuce - ONUZ19V209
Anglický název: Mobile technology in Education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPNZ0I153C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniel Tocháček
PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
PhDr. Jakub Lapeš
Třída: Volitelné předměty UZ
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.01.2018)
Studijní předmět Využití mobilních dotykových technologií ve výuce je jako volitelný určen pro studenty navazujícího magisterského studia učitelství a speciální pedagogiku studijního programu N7504 Učitelství pro střední školy, kteří jsou vybaveni základní počítačovou gramotností. Předmět je v dotaci 0/2 hodin týdně, je uzavřenou zkouškou a je ohodnocen 4 kredity. Předmět Využití mobilních dotykových technologií ve výuce se orientuje do oblasti didaktických specifik a možností využití specifického druhu technických prostředků, označovaných jako mobilní dotykové technologie, resp. tablety. Jeho posláním je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi, které mohou spolu s poznatky didaktik svých aprobačních oborů aplikovat ve své pedagogické praxi. Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými mobilními dotykovými technologiemi využívanými v edukaci, s jejich základními technologickými charakteristikami, edukačním potenciálem, způsoby jejich funkční implementace a využití daných možností ve vzdělávání. Tematicky se předmět zaměřuje na základní terminologické konstrukty oblasti, parametry a didaktická specifika vybraných tabletů a dalších mobilních dotykových technologií a na problematiku implementace didaktických materiálů. Studenti budou v rámci kurzu seznámeni s možností zapojení robotických hraček a další didaktické techniky umožňující rozvoj informační gramotnosti a algoritmického myšlení.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (05.02.2018)

Hlavní materiály a podklady budou poskytovány prostřednictvím Moodle kurzu.

příklady dalších informačních zdrojů:

 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-768-3.
 • TOCHÁČEK, D., LAPEŠ, J. Edukační robotika. Praha: PedF UK, 2012, ISBN 978-80- 7290-577- 5.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.01.2018)

Atest je založen na portfóliu průběžně plněných úkolů zadáváným v průběhu semestru a závěrečnou prací vytvořené a metodicky zpracované aktivity pro práci s mobilními dotykovými zařízeními.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (18.01.2018)

TECHNICKÉ PROSTŘEDKY V EDUKACI

 • Základní terminologické konstrukty oblasti, didaktické prostředky, učební pomůcky, digitální výukové objekty, technické výukové prostředky
 • Současné trendy a vývoj mobilních dotykových technických prostředků

DIDAKTICKÁ SPECIFIKA MOBILNÍCH DOTYKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

 • Tablety
 • Další mobilní dotykové technologie
 • Didaktické materiály pro mobilní dotyková zařízení
 • Základní kritéria hodnocení didaktických materiálů

DOTYKOVÁ ZAŘÍZENÍ A JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE

 • Tablety a telefony, druhy, možnosti využití, softwarová podpora
 • Zásady práce ve třídě (1 : 1)
 • Práce s aplikacemi a produktivní práce s mobilními zařízeními

ZÁKLADY ALGORITMICKÉHO MYŠLENÍ U ŽÁKŮ, ROZVOJ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

 • role algoritmického myšlení a rozvoj informačního myšlení
 • příklady robotických hraček při rozvoji algoritmického myšlení u žáků
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.10.2019)

Atest je založen na portfóliu průběžně plněných úkolů zadáváným v průběhu semestru a závěrečnou prací vytvořené a metodicky zpracované aktivity pro práci s mobilními dotykovými zařízeními.