PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z dějin umění - ONUZ05V002
Anglický název: Selected Chapters from History of Fine Arts
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Sládková
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Neslučitelnost : ON2305113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TELNARO/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2014)
Předmět je vyučován formou exkurzí. Zaměří se na vývoj českého gotického umění a základy křesťanské ikonografie.Termíny exkurzí budou stanovany na první hodině.
Cíl předmětu
Poslední úprava: TELNARO/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2013)

Cílem přednášek je seznámení posluchačů se základní terminologií dějin umění a vývojem gotického umění na našem území prostřednistvím exkurzí.

Literatura
Poslední úprava: TELNARO/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2013)

 • Oldřich J. Blažíček, Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha Odeon 1991
 • James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
 • Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006
 •  

  • kol. autorů, Dějiny českého výtvarného umění I/1,2. Od počátku do konce středověku, Praha 1984
  • Helena Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 1989 (2. vyd. Praha 2011)

   

  Metody výuky
  Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (10.06.2012)

  Přednášky, exkurze, konzultace.

  Požadavky ke zkoušce
  Poslední úprava: TELNARO/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2013)

  účast na exkurzích, četba literatury

  Sylabus
  Poslední úprava: TELNARO/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2013)

  Středověké umění

  Exkurze:

  Architektura: Anežský klášter v Praze, Staroměstské náměstí

  Výtvarné umění: Sbírka středověkého umění v Anežském klášteře

  Katedrála sv. Víta

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK