PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z dějin 20.století - ONUZ05V001
Anglický název: Selected Chapters from History of the 20th Century
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 1/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Neslučitelnost : ON2305113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin má za cíl seznámit studenty nehistorických oborů s hlavními událostmi a vývojovými tendencemi dějin 20. století.
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Cíl předmětu

Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin má za cíl seznámit studenty nehistorických oborů s hlavními událostmi a vývojovými tendencemi dějin 20. století.

Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (23.05.2012)
Literatura

Doporučená literatura:

Základní:

DVOŘÁKOVÁ Vladimíra: Spojené státy americké. Společnost a politika. Praha: Libri 2002.

GADDIS John L., Studená válka. Praha: Slovart 2006.

GRAUBARD, Stephen: Prezidenti, Praha BB 2006. (orig.: The Presidents. London 2006).

LaFeber, Walter: The American Age. United States Foreign Policy Home and Abroad. New York 1994.

LaFEBER, Walter: America, Russia and the Cold War, 1945 - 1984. New York 1987 (a další vyd.)

KREJČÍ, Oskar: Zahraniční politika USA. Praha, Profesional Publishing 2010.

McCORMICK Thomas: America´s Half-Century: United States Foreign Policy in the Cold War and After. N.Y. John Hopkins 1995 2ed.

SCHULZINGER, R.: American Diplomacy in the XXth Century. Oxford 1994.

TINDALL, George - SHI, David: Dějiny Spojených států amerických. Praha: nakl. Lidových novin 1996 ad. vyd.

Doplňková:

CROCKATT, Richard: The Fifty Years War: The United States and the Soviet Union in the World Politics, 1941-1991. London 1996.

DALLEK, Robert: Kennedy. Nedokončený život. Praha: Argo 2006.

FURSENKO, Aleksandr -  NAFTALI, Timothi: One Hell of Gamble: Khrushchev, Castro, Kennedy and the Cuban Missile Crisis, 1958 - 1964. London: Pimlico 1999.

GADDIS John L., The United States and the Origins of Cold War. New York 1973, nové vyd. 1997.

HERRING, George: America´s Longest War. The USA and Vietnam 1950-1975. New York 1996.

HOGAN, Michael J. (ed.), The End of the Cold War. Cambridge 1992.

JENKINS, Roy: Truman. Praha, BB 1997.

KRÁTKÝ, Karel: Marshallův plán. Příspěvek ke studiu studené války. Praha: A.Čeněk 2011.

KUNZ Diane B. (ed.), Diplomacy of the Crucial Decade. American Foreign Policy during the 1960s. New York 1994.

LaFEBER, Walter: The Clash: US - Japanese Relations... N.Y. 1997

LOGEVALL, F. - PRESTON, A. (ed.), Nixon in the World affairs. Oxford 2008.

NINKOVICH, Frank: Germany and the United States. New York, Twayne Publishers 1995.

OVENDALE, Ritchie: Anglo-American Relations in the Twentieth Century. London 1998.

SCHALLER Michael: The United States and China. Into Twenty-First Century. Oxford 2002.

SCHULZINGER, Robert: A Time of War: The United States and Vietnam, 1941-1975. Oxford 1997.

SURI, Jeremi: Henry Kissinger and the American Century. Harvard UP 2007.

SCHALLER Michael: Ronald Reagan. Oxford UP

Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2013)
Sylabus

Kapitoly z dějin zahraniční politiky USA v době studené války

1/ Vývoj historiografie studené války v USA; kořeny napětí mezi USA a SSSR

2/ Počáteční fáze studené války v době Trumannovy administrativy (1946-1952)

3/ Vývoj vztahů mezi Washingtonem a Moskvou v době Eisenhowerovy administrativy

4/ Zahraniční politika USA v 60. Letech: stíny Vietnamu

5/ Geneze, fungování a pád politiky détente v době prezidentství R. Nixona, G. Forda a J. Cartera

6/ Reagan, tzv. druhá studená válka a zhroucení sovětského systému

Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (16.01.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK