Vybrané kapitoly z dějin umění - ONUZ05002
Anglický název: Selected Chapters from History of Fine Arts
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 1/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Kateřina Sládková
Mgr. Marcela Vondráčková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Neslučitelnost : ON2305113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2011)
Přednáška se zaměří na výběrová témata z dějin českého a evropského umění od středověku do konce 18. století. Bude probíhat formou návštěv v expozicích Národní galerie v Praze, dvě hodiny jednou za čtrnáct dní.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (05.12.2011)

Cílem přednášek je seznámení posluchačů se základní terminologií dějin umění a vývojem vybraného malířského žánru v určitém časovém období prostřednictvím exkurzí.

Literatura
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)
 • Lenka Stolárová, Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo. Praha 2010 (k portrétní tvorbě K. Škréty příslušná kapitola: Marcela Vondráčková, Portrétní tvorba Karla Škréty., s. 272-275).
 • Jaromír Neumann, Škrétové, Praha 2000
 • Jaromír Neumann, Karel Škréta 1610-1674, katalog výstavy, Praha 1974

 

 • Oldřich J. Blažíček, Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění : názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění, Praha Odeon 1991
 • James Hall, Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha 1991
 • Roman Kubička, Jiří Zelinger, Výkladový slovník. Malířství, grafika, restaurátorství, Praha 2004
 • Michael Cassin, More than meets the eye. A closer look at paintings in the National Gallery, London 1987
 • Dawson W. Carr - Mark Leonard, Looking at paintings. A guide to technical terms, Malibu - London 1992
 • Jan Royt, Slovník biblické ikonografie, Praha 2006

 

 • Jiří Kotalík a kol., Národní galerie v Praze I. Sbírka starého evropského umění. Sbírka starého českého umění, Praha 1984
 • Vít Vlnas ed., Evropské umění od antiky do závěru baroka. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Šternberském paláci, Praha 2004
 • Vít Vlnas ed., Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Jiří, Praha 2005

 

 • Naděžda Blažíčková-Horová, Krajina v českém umění 17.-20. století. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v paláci Kinských, Praha 2005
 • Pavel Preiss, Česká barokní krajina, katalog výstavy, Praha 1964
 • Hana Seifertová - Anja K. Ševčík, S ozvěnou starých mistrů. Pražská kabinetní malba 1690-1750, katalog výstavy, Praha 1997
 • kol. autorů, Dějiny českého výtvarného umění I/1,2. Od počátku do konce středověku, Praha 1984
 • kol. autorů, Dějiny českého výtvarného umění II/1,2. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989
 • Helena Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 1989 (2. vyd. Praha 2011)

 

Metody výuky
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Přednášky, exkurze, konzultace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

zápočet po ZS: aktivní účast, popis vybraného obrazu ve formě katalogového hesla

Sylabus
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Portrétní malba Karla Škréty

Umění zblízka - základní pojmy (Šternberský palác)

Potěšení pro všechny smysly - proměny barokního zátiší (Schwarzenberský palác)

Daleké obzory - krajina v české barokní malbě (Schwarzenberský palác)

Sv. Anežka Česká (Klášter sv. Anežky České)