Vybrané kapitoly z dějin 20.století - ONUZ05001
Anglický název: Selected Chapters from History of the 20th Century
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 1/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Neslučitelnost : ON2305113
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)
Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin má za cíl seznámit studenty nehistorických oborů s hlavními událostmi a vývojovými tendencemi dějin 20. století.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

Kurz v rozsahu 14 vyučovacích hodin má za cíl seznámit studenty nehistorických oborů s hlavními událostmi a vývojovými tendencemi dějin 20. století.

Literatura
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

P. Johson, Dějiny 20. Století. Academia, Praha 1991.

Kronika světových dějin 20. Století. Fortuna Libri, Praha 2000.

Kronika českých zemí. Fortuna Libri, Praha 2008.

J. M. Winter a kol., První světová válka. Mladá fronta, Praha 1995.

Tentýž, Druhá světová válka. Mladá fronta, Praha 1995.

Sylabus
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2011)

1.       České země a svět před 1.světovou válkou

2.       První světová válka: příčiny, průběh, důsledky

3.       Československo a svět mezi dvěma světovými válkami

4.       2. světová válka: příčiny, průběh, důsledky

5.       Studená válka a vývoj ve světě do r. 1968

6.       Léta 1968-1969 v Československu a ve světě

7.       Shrnutí vývoje v 70. a 80. letech