PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zpracování dat v pedagogice a psychologii - ONPP13046
Anglický název: Data Processing in Psychology and Pedagogy
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Alena Škaloudová, Ph.D.
Záměnnost : O02213055
Je záměnnost pro: O02213055, ONPP13200, ONPP13055
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)
Statistika deskriptivní a induktivní, základní a výběrový statistický soubor, reprezentativní výběr. Pořizování výběrů, statistické znaky a jejich typy, rozsah výběru, zjišťování a zápis statistických dat, datová tabulka. Chyby v datech a jak se jim vyhnout. Frekvenční tabulka, intervalové třídění dat. Grafická znázornění naměřených dat. Základní statistické charakteristiky: Střední hodnoty, míry rozptýlenosti, míry koncentrace. Základy testování hypotéz. Typy testů. Validita a reliabilita testů. Konstrukce, ověřování a optimalizace didaktického testu. Standardizace testu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)

Porozumění a správné využití výsledků počítačového zpracování statistických dat. Statistické zpracování dat v programu Excel. Typy testů, jejich konstrukce, ověřování, optimalizace a standardizace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)

Seminární práce.

Sylabus
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)

Pracovní text a data jsou k dispozici na webových stránkach katedry psychologie. Odkaz Alena Škaloudová, zpracování dat v pedagogice a psychologii.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (23.02.2009)

Nejsou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK