PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pracovní právo - ON9312321
Anglický název: Labour Law
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Záměnnost : O02312023, O02312035
Je záměnnost pro: OB2312035
Anotace -
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (21.04.2008)

V rámci předmětu se vyučuje pracovní právo jako jedno z důležitých právních odvětví sféry práva soukromého. Po úvodu do předmětu se student seznámí se základními instituty pracovního poměru, následují výklady k pracovní kázni a pracovnímu řádu, pracovní době, době odpočinku a mzdě. Samostatná část je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláštním pracovním podmínkám žen a mladistvých a odpovědnostním vztahům
Literatura
Poslední úprava: STRACENY/PEDF.CUNI.CZ (21.04.2008)

1. Bělina, M. a kol.: Pracovní právo, nakl. Všehrd, Praha 1997

2. Jakubka, J.: Zákoník práce, nakl. Grada, 2001

3. Nový, K., Langerová, B.: Základy pracovního a sociálního práva, nakl. PAČR, Praha 2001

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK