Tělesná výchova a sport hendikepovaných - ON2320119
Anglický název: Adapted Physical Education and Sport
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Pádivý
Je záměnnost pro: OPNT2T126B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)
Kurz seznamuje s pohybovými aktivitami hendikepovaných ve školní TV i se závodní mimoškolní sportovní činností hendikepovaných.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Seznámení s úlohou tělesné výchovy a sportu v životě hendikepovaných, se současnou situací u nás a ve světě, s možnostmi využití ve školních i mimoškolních aktivitách.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

Kábele,J. Sport vozíčkářů. Praha: Olympia, 1992.

Srdečný,V. Hry pro tělesně postižené. Praha: ÚV STV, 1980.

Vachulová,J.,Vachule,R. Hry pro těžce zrakově postižené děti. Novinář, 1997.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (10.03.2009)

TV hendikepovaných, úprava školních osnov pro tělesně, smyslově a mentálně hendikepované, mimoškolní tělovýchovné aktivity. Sport hendikepovaných, historie, soutěže, pravidla a zdravotní kvalifikace. Praktická cvičení, nácvik pohybových aktivit v modelových podmínkách (tělocvična, hřiště, bazén). Náslechy a aktivní účast v reálných tělovýchovných a sportovních formách. Kurz, zimní lyžování hendikepovaných.