PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie výchovy - ON2314502
Anglický název: Theory of education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON23142007
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Záměnnost : ONPP13157
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2014)
Teorie výchovy je jednou ze základních pedagogických disciplín, která se zabývá systematizací a uspořádáním věd o výchově, jejich cíli, metodami, formami, prostředky a podmínkami. Předmětem teorie výchovy jsou především různé teorie, směry a výchovné ideologie, poskytující řadu teoretických modelů a způsobů myšlení o výchovném procesu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2014)

Cílem předmětu je otevřít se pluralismu v oblasti edukace. Teorie výchovy by měla studentovi oboru pedagogika posloužit jako mapa, která mu může ukázat cestu ve spletitosti pedagogických teorií, směrů a proudů.

Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2014)

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998.

Brezinka, W. Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek, 2001.

Gutek, G., L. Philosophical and Ideological Perspectives on Education. Needham Heights: Pearson Education, 1997.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. Pedagogika. Warszawa: PWN, 2004.

Prokop, J. Pedagogika a ideologie. In: Prokop, J., Rybičková, M. (Ed.) Proměny pedagogiky. Praha: PedF UK, 2005, s. 155-161.

Prokop, J. Škola a společnost v kritických teoriích 20. století. Praha: Karolinum, 2005.

Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997.

Singule, F. Pedagogické směry 20. století v kapitalistických zemích. Praha: SPN, 1966.

Zelina, M. Teórie výchovy. Hĺadanie dobra. Bratislava: SPN, 2004.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2014)

Požadavky k zápočtu:
- 75% účast na seminářích
- seminární vystoupení včetně písemné formy na vybrané téma (idealismus a edukace, konzervatismus a edukace, esencialismus a edukace, islám a edukace apod.),
- teoretická reflexe pedagogického filmu, literatury, práce učitele apod.

 

Požadavky ke zkoušce:

- testy z prostudované povinné literatury

Sylabus -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (27.09.2014)

 

Edukace spočívá v dosahování konkrétních cílů - jeho výsledkem by mělo být získání jistých dovedností a vědomostí. Průběh edukace je ale současně výrazně spjatý se způsobem, kterým vnímáme realitu okolního světa. V předmětu teorie výchovy budeme hledat propojení edukace s jejími teoretickými východisky a současně propojení s třemi základními teoretickými pilíři, o které se pedagogika opírá: filosofie, ideologie a teorie.

Příklady možných témat:

Filosofie a pedagogika (idealismus a existencialismis)
Ideologie a pedagogika (konzervatismus a liberalismus)
Teorie a pedagogika (esencialismus a progresivismus)
Kritické teorie v pedagogice aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK