PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální síť - ON2314319
Anglický název: Social Network
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314308
Je neslučitelnost pro: ON23142319
Je záměnnost pro: ON23142319
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je získat ucelený přehled v oblasti sociální politiky, pochopit postavení sociální politiky v systému politiky státu, zejména pak ve vztahu k ekonomice. Důraz je kladen na osobnost sociálního pracovníka. Je podán výklad fungování sociální sítě a kompetencí sociálních institucí. Zaměřuje se na sociální pomoc v různých sociálních situacích jednotlivce nebo rodiny. Důraz je kladen na politiku zaměstnanosti, problém nezaměstnanosti a rodinnou sociální politiku. Studenti mají možnost seznámit s činností některých vybraných center sociální pomoci. Získávají celkový přehled o systému sítě státních orgánů i neziskových organizací, které nabízejí klientům pomoc ve svízelných situacích (poslání, funkce zařízení, poskytované služby). Studenti poznávají druhy problémů, s nimiž se občané na tyto instituce obracejí. Akcent je kladen na pomoc dětem, rodinám s dětmi, mladistvým. Studenti se účastní stáží na Lince bezpečí, na Růžové lince, ve Fondu ohrožených dětí, v Městském centru sociálních služeb a v dalších střediscích
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK