PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody osobnostně sociálního rozvoje - ON2314313
Anglický název: Methods of Social Personality Development
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314304
Je neslučitelnost pro: ON23142313
Je prerekvizitou pro: ON2314309, ON2314322
Je záměnnost pro: ON23142313
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Předmět otevírá problematiku spojenou s možnostmi realizace metod aktivního sociálního učení v práci s dospělými. Demonstruje metodické principy, které lze používat v osobnostně sociální výchově v institucích vzdělávajících dospělé (inscenační metody, techniky směřující k hodnotovým žebříčkům, psychosociální hry). Studenti si osvojují metody, jak vytvářet pozitivní psychosociální klima ve skupině dospělých. Formou workshopu si upevňují sociální kompetence potřebné pro zvládání stresových situací v osobním, pracovním životě i v práci s klienty. Postupy zkoušejí posluchači na sobě. Následně probíhá didaktická analýza realizovaných technik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK