PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Konstruování gender v rodiných a sociálních systémech - ON2314311
Anglický název: Gender Construction in Family and Social Systems
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314304
Je neslučitelnost pro: ON23142311
Je záměnnost pro: ON23142311
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je seznámení se základními teoretickými pojmy a přístupy ke konstruování genderové identity a odlišnosti, konceptuální osnovou současného feminismu (humanistický, diferenční a poststrukturalistický přístup), s praktickou aplikací genderového přístupu v interpretaci vztahové a komunikační problematiky v rodinách. Předkládá sociální konstrukce gender/rodu, radikálně konstruktivistické pojetí. Součástí výuky je diskurs o odlišnosti mužů a žen (vývojové hledisko), psychologický vývoj ženy a nové teorie vývoje muže v evolučně psychologickém přístupu. K řešeným otázkám patří tělovost a sexualita, komplementární pojetí člověka, představy o těle, prožívání těla, konstruování feminity a maskulinity. Gender je předkládán v kontextu historie (rod a struktura rodin v příkladech několika historických období i z pohledu na partnerství současných rodin (restrukturalizace tradičních rolí, sociální a ekonomický kontext změn). Součástí obsahu jsou alternativy forem rodin a partnerství z hlediska gender i zdraví a nemoc z pohledu rodu. Dále seznamuje studenty s feministickými teoriemi a jejich začleněním do soudobého teoretického myšlení. Vychází zde z konceptuální osnovy současného feminismu. Představuje feminismus humanistický, diferenční a poststrukturalistický. Seminář je zaměřen na četbu textů a způsoby jejich interpretace (např. Koncepce Hélene Cixous).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK