PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody sociální práce - ON2314308
Anglický název: Methods of Social Work
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314305
Je neslučitelnost pro: OEN2314308, ON23142308
Je prerekvizitou pro: ON2314320, ON2314319
Je záměnnost pro: ON23142308, OEN2314308
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Předmět studentům přibližuje základní koncepty sociální práce a to v historickém kontextu i v současnosti. Představuje filozofická a náboženská východiska sociální práce, historický vývoj oboru ve světě i u nás, vztah sociální politiky a sociální práce. Věnuje se významným současným paradigmatům a teoriím sociální práce (přístupu humanistickému, existenciálnímu, systemickému, kognitivně behaviorálnímu, antiopresivnímu, sociobiologii). Jsou analyzovány metody a techniky sociální práce (prevence sociálního selhání, poskytování poradenství, streetwork, krizová intervence, groupwork, case management, práce s rodinou, komunitní práce, stacionáře, ústavy, azyly, dobrovolnická práce, supervize v sociální práci, hodnocení efektivity sociálních programů). Semináře jsou zaměřeny na osobnost klienta a profesní dovednosti pomáhajícího pracovníka, možnosti a limity sociální práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK