Sociální psychologie - ON2314304
Anglický název: Social Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314OO4
Je neslučitelnost pro: ON23142304
Je prerekvizitou pro: ON2314310, ON2314311, ON2314316, ON2314318, ON2314313, ON2314312
Je záměnnost pro: ON23142304
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem seminářů a přednášek tvoří nedílný celek nahlížený z pozice sociálně kognitivního paradigmatu. Seznamuje se systemickým přístupem v současné psychologii . Rozšiřuje znalosti psychologie skupinového života, struktury skupin, skupinové chování, skupinové normy, skupinová atmosféra, vlastnosti skupiny, klasifikace skupin. Vytváření skupin, členství, střed skupiny, identita skupiny, jazyk. Sociální učení. Náročné, zátěžové a konfliktní situace, techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, konflikt a spolupráce. Skupinové procesy, sociálně psychologické aspekty chování ve velkých skupinách. Rodina a škola jako sociální skupina, sebeprosazování se ve skupinovém a společenském životě. Psychologická (sebe) manipulace a média. Možnosti aplikace vybraných metod a technik sociální psychologie v praxi.