PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie životního stylu - ON2314301
Anglický název: Sociology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : ON2314303
Je neslučitelnost pro: ON23142301
Je prerekvizitou pro: ON2314317
Je záměnnost pro: ON23142301
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem je seznámení s problematikou životního stylu (odlišení od životního způsobu) , spjatost se sociálním vývojem ( proces modernizace). V současné době preferovaný multikulturní přístup vede k pluralizaci, zmnožení životních stylů. Smyslem kurzu je získat určitý náhled na tyto varianty životního stylu. Aplikování základních sociologických konceptů na alternativnost životního způsobu, variantnost v životních způsobech individuí včetně diferenciace . Schopnost rozpoznávat spektrum životních stylů, možností podmíněných generačně, vzdělanostně, lokalitou a pod. Životní podmínky a osobnost jedince. Vztah mezi životním stylem a osobní identitou, otázky životní dráhy (kariéry) jedince. Přehled determinant životního způsobu, symboly životního stylu, eurostyl, problematika vyčerpanosti sociálního kapitálu evropské kultury, kulturní změna, singels, Mcdonaldizace , životní styl a nezaměstnanost, nemoc, stáří,. volný čas a pod. Životní styl a specifika současné české společnosti. Student by měl znát základní kontury současných životních stylů jako variant životních voleb (dobrovolných, dočasných, nucených, trvalých). Současné sociologické teorie životního stylu. Sociální konstrukce životního stylu (v kontextu znalosti konstruktivismu), hodnoty a šance životního stylu. Maslowova hierarchie a sociální adaptace, teorie odcizování (stáří), mezigenerační diskontinuita, výzkumy životního stylu (World Database of Happiness) a pod. Nový životní styl a jeho genderová specifika v ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK