Sociální opora - ON23142318
Anglický název: Social support
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314318
Prerekvizity : ON23142304
Záměnnost : ON2314318
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2010)
Cílem předmětu je hlubší multidisciplinární vhled do problematiky sociální opory u dětí a dospívajících. Vymezení základních pojmů sociální opora, sociální pomoc, sociální podpora. Zkoumání sociální opory, její kvalitativní a kvantitativní stránky. Pozitivní psychologie. Diagnostika sociální opory u dětí a mládeže. Základní atributy a typologie sociální opory. Možnosti poskytování sociální opory u dětí, mládeže a dalších skupin v zátěžových situacích. Vyhledávání a záměrné nevyhledávání sociální opory dětmi, případy selhávání sociální opory. Sociální opora v síti mezilidských vztahů. Sociální opora v rodině, využití rodinné terapie při zvládání zátěže. Sociální opora u dlouhodobě nemocných. Práce v semináři - Specifická sociální zátěže u dospívajících - seminární výzkumná studie