PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z etiky - ON23142317
Anglický název: Seminar of Ethics
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314317
Záměnnost : ON2314317
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.08.2012)
Studium předmětu předpokládá znalosti získané absolvováním základního kurzu profesní etiky v rámci univerzitního základu. Cílem předmětu je orientace ve výchozích přístupech etického rozhodování. Řeší vztah etiky a morální filozofie, předkládá filozofickou bázi rozdílných etických přístupů. Zaměřuje se především na problémy etiky aplikované na oblast výchovy, vzdělávání a sociální práce. Chápe etickou výchovu jako průřezové působení, které spojuje duchovní, filozofické, právní, osobnostní aspekty s konkrétními postoji a postupy při řešení daných problémů. Absolvování předmětu umožní studentům hlubší reflexi profesní hodnotové orientace učitelů pedagogiky, resp. sociálních pedagogů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2012)

Seznámit studenty s etickými principy, jejich založením a argumentací

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2012)

schopnost argumentace v oblasi etiky

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: SYRISTE/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2012)

prokázat znalost etických systému a jejich aplikaci na práci učitele

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK