Matrimoniologie a matrimoniopatologie - ON23142312
Anglický název: Matrimoniology and Matrimoniopathology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Neslučitelnost : ON2314312
Prerekvizity : ON23142304
Záměnnost : ON2314312
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)
Cílem předmětu je uvedení do problematiky partnerských a rodinných vztahů, porozumění v rodině a znalosti systémového přístupu. Předmět vysvětluje cyklus dysfunkční rodiny, rodinná tajemství, generační hranice, mužský a ženský přechod, rodinný přechod, rodinné mýty a rozvoj rodinné (partnerské) dysfunkce, rozchod - rozvod, psychorozchod - psychorozvod, vztahové stagnace, důsledky rozvodu na členy rodiny, opakovaná manželství včetně rodičovství, shrnuje populační vývoj v ČR a EU.
Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

KOVAŘÍK, J.; ŠMOLKA, P. Současná rodina: problémy - konstanty - proměny - naděje. Praha : Asociace manželských a rodinných poradců ČR, 1996. 71 s.

MATĚJČEK, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha : Portál, 1994. 98 s. ISBN 80-85282-83-6

SOBOTKOVÁ, I. Psychologie rodiny .Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-8

PLZÁK, M. Poruchy manželského soužití. Praha : SPN, 1988.

Sylabus
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (02.11.2010)

1. Paradigmata vývoje partnerského a rodinného soužití.

2. Partnerská idealizace a výběr partnerů.

3. Orientační rodina, rodinný kodex, diagnostika rodiny.

4. Vymezování na ose dominance - submise.

5. Systémová pojetí manželství a rodiny.

6. Extrémně mladá manželství.

7. Partnerské vývojové krize, fáze vývoje rodiny.

8. Mezigenerační vztahy a konflikty, interpersonální a extramatrimoniální konflikty.

9. Analýza moci a násilí v partnerských a rodinných vztazích.

10. Gender a restrukturalizace partnerského soužití, problém osamělosti, volné spolužití, singles, multipluralitní rodina.

11. Perspektivy vývoje české (evropské) rodiny.