Geometrie - ON2310N215
Anglický název: Geometry
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : ON2310215
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (09.11.2013)
Studenti se seznámí s axiomatickou výstavbou geometrie, se shodnými a podobnými zobrazeními v prostoru a s kuželosečkami v obecné poloze.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (16.09.2012)

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se základními pojmy a úlohami planimetrie, stereometrie, analytické geometrie a kuželoseček. Předmět má systematizovat poznatky ze střední školy a rozvinout je do hloubky i do šířky.

Literatura -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

Bočerk, L., Zhouf, J.: Planimetrie. Praha : PedF UK 2009

Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. Praha : SPN 1989.
Kuřina, F.: 10 geometrických transformací. Praha : Prometheus 2002.
Pomykalová, E.: Planimetrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 2005.
Pomykalová, E.: Stereometrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 2005.
Charvát, J., Janeček, F.: Analytická geometrie. Praha : Prometheus 1998.
Kočandrle, M., Boček, L.: Analytická geometrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 1994.
Stehlíková, N., Hejný, M., Jirotková, D.: Úvod do analytické geometrie. Praha : PedF UK 2006.

 

Metody výuky -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2012)

Přednáška a cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Marie Holíková, Ph.D. (08.10.2015)

Domácí řešení zadaných geometrických úloh, zkouška.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Marie Holíková, Ph.D. (08.10.2015)

Opakování a prohloubení středoškolské planimetrie, stereometrie, analytické geometrie a kuželoseček. Sylabus vychází ze sylabů předmětů Syntetická geometrie, Analytická geometrie a Kuželosečky pro bakalářské studium.

Axiomatická výstavba geometrie, různá geometrická prostředí (Euklidovská geometrie, afinní geometrie, projektivní geometrie, konečné geometrie), popis objektů syntetickými i analytickými metodami.