PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geometrie - ON2310215
Anglický název: Geometry
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (200)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (02.08.2011)
Studenti se seznámí se základními pojmy a úlohami planimetrie, stereometrie a analytické geometrie v rovině i prostoru. Předmět má systematizovat poznatky ze střední školy a rozvíjí je do hloubky i do šířky. Důležitá je provázanost rovinné a prostorové geometrie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (06.08.2011)

Cílem předmětu je, aby se studenti seznámili se základními pojmy a úlohami planimetrie, stereometrie, analytické geometrie a kuželoseček. Předmět má systematizovat poznatky ze střední školy a rozvinout je do hloubky i do šířky.

Literatura -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (08.08.2011)

Kuřina, F.: Umění vidět v matematice. Praha : SPN 1989.

Kuřina, F.: 10 geometrických transformací. Praha : Prometheus 2002.

Pomykalová, E.: Planimetrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 2005.

Pomykalová, E.: Stereometrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 2005.

Charvát, J., Janeček, F.: Analytická geometrie. Praha : Prometheus 1998.

Kočandrle, M., Boček, L.: Analytická geometrie. Matematika pro gymnázia. Praha : Prometheus 1994.

Stehlíková, N., Hejný, M., Jirotková, D.: Úvod do analytické geometrie. Praha : PedF UK 2006.

Metody výuky -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (06.08.2011)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (03.10.2011)

Docházka na seminář, domácí řešení zadaných geometrických úloh, závěrečný test.

Sylabus -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (03.08.2011)

Opakování a prohloubení středoškolské planimetrie, stereometrie, analytické geometrie a kuželoseček. Sylabus vychází ze sylabů předmětů Syntetická geometrie, Analytická geometrie a Kuželosečky pro bakalářské studium.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK