PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář - ON2309016
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 0 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
Neslučitelnost : O02309054
Záměnnost : O02309054
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)
Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání diplomové práce a při prezentování svých výsledků. Naučí se též využívat informační zdroje při jejím sepisování.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. psychometrika, 16(3), 297-334.

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct validity in psychological tests. Psychological Bulletin, 52(4), 281-302.

Disman, M. (2005). Jak se vyrábí sociologická znalost (2 ed.). Praha: Karolinum.

Gavora, P. (2000). Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido.

Hendl, J. (2009). Kvalitativní pedagogický výzkum In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (pp. 819-823). Praha: Portál.

Hendl, J. (2016). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Chráska, M. (2006). Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada.

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of psychology, 22, 5-55.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Struktura práce

Cíle a výstupy práce

Práce s informačními zdroji

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Pro úspěšné absolvování kurzu je vyžadována minimálně 80% účast. Mimo zpracování dílčích úkolů je požadován výstup v podobě podrobné osnovy připravované diplomové práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK