PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Nová média ve výuce němčiny - ON2307037
Anglický název: New Media in Teaching German
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2016)
Předmět je zaměřen na možnosti využití specifického druhu didaktických prostředků - interaktivních médií. Studenti si osvojí příslušné vědomosti a kompetence, které jim pomohou implementovat interaktivní média do své budoucí výuky německého jazyka. Studenti pracují konkrétně s interaktivní tabulí a tablety v propojení s dalšími technickými prostředky. Obsahem předmětu jsou témata: Interaktivní tabule, možnosti využití ve VCJ, softwarová podpora. Způsoby práce s interaktivními tabulemi ve VCJ. Elektronické učebnice. Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli v hodinách německého jazyka. Tablety, druhy, možnosti využití, softwarová podpora. Didaktické materiály pro tablety. Práce s aplikacemi a produktivní práce s tablety. Přínosy a omezení při používání interaktivních médií. Zásadní složkou předmětu bude praktická tvorba výukových objektů pro osvojování řečových dovedností a především jazykových prostředků.
Literatura
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2016)

BLÁHOVÁ, J. Inovativní a tradiční použití ICT ve výuce německého jazyka. Pedagogická orientace. Olomouc: Československá pedagogická společnost, 2010, 20(2): 77-92. ISSN 1211-4669.

BUŠOVÁ, L.. Interaktivní tabule ve vyučování. Český jazyk a literatura. 2009/201060(1): 31-34. ISSN 0009-0786.

DOSTÁL, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola [on-line]. Vydává Computer Press. Publikováno 28. 4. 2009. ISSN 1213-6018.

HARTMANOVÁ, J. Kam směřuješ, interaktivito? Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol. 2012,18(2): 16-17. ISSN 1211-6858.

HUBATKA, M. Zkušenosti s multimediální interaktivní výukou. Moderní vyučování: Časopis pro nové programy v českém základním školství, 2007,13(5): 25. ISSN 1211-6858.

MORAVEC, J. Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 139(3): 17-20. ISSN 0323-0449.

PELCOVÁ, Š. Tablety ve školství - žáky baví, učitele motivují. Týdeník školství. Praha: Sofiprin, 2013, 21(26): 5. ISSN 0862-9641.

POKORNÝ, A. Nebojme se interaktivních technologií. Rodina a škola: časopis pro rodiče a učitele. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, 54(7): 24-26. ISBN 80-7041-170-8. ISSN 0035-7799.

SLAVÍČEK, V. Jak se osvědčily tablety. Rodina a škola. Praha: SPN, 2013.60(18): 18.

ŠŤÁSTKOVÁ, Z. Žáci českých škol zkoušejí tablety místo učebnic. Týdeník školství. Praha: Sofiprin, 2012, 20(37): 5. ISSN 0862-9641.

ŠVANCAR, R. Pro a proti interaktivním tabulím. Učitelské noviny. Praha: Ministerstvo školství, věd a umění, 2012, 115(16): 14-15. ISSN 0139-5718.

HAUSNER, M. a kol. Výukové objekty a interaktivní vyučování. Liberec: Venkovský prostor, 2007. 72 s. ISBN 978-80-903897-0-0.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (03.02.2018)

Obsahem předmětu jsou témata:

  • Interaktivní tabule, možnosti využití ve VCJ, softwarová podpora (2.3.)
  • Elektronické učebnice (9.3.)
  • Způsoby práce s interaktivními tabulemi ve VCJ (16.3.)
  • Tvorba výukových objektů pro prezentaci na interaktivní tabuli v hodinách německého jazyka (23.3., 6.4., 8.4., 13.4., 20.4.)
  • Tablety, druhy, možnosti využití, softwarová podpora (27.4.)
  • Didaktické materiály pro tablety. Práce s aplikacemi a produktivní práce s tablety. Prezenrace (4.5.)
  • Prezetace (11.5.)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NECASOVA/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2016)

Podmínky k zápočtu:

- 80% účast na semináři

- aktivní práce v semináři

- průběžná tvorba interaktivních prezentací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK