PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializační seminář II - E - ON230512E
Anglický název: Specialisation Seminar II - E
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Dějepis
Prerekvizity : ON230511E
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem seminářů je poskytnout studentům hlubší znalosti ve zvolených disciplinách, které studenti zhodnotí při psaní diplomových prací. Semináře zaměřené na jednotlivé historické etapy seznamují podrobně s prameny a literaturou ke zvolenému období, stejně jako s klíčovými tématy oboru a nejnovějšími trendy bádání. Pod vedením vedoucího semináře studenti rozvíjejí své znalosti o dané epoše z pohledu historické práce. Podmínkou získání klasifikovaného zápočtu v letním semestru je seminární práce v rámci daného oboru v rozsahu 10-15 stran a referát.
Poslední úprava: SKOPEK/PEDF.CUNI.CZ (17.12.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK