PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Manipulativní komunikace - ON2303120
Anglický název: Manipulative Communication
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (05.05.2018)
Manipulativní aspekty verbální a neverbální komunikace. Manipulace v různých typech diskurzu. Odhalování manipulativních technik a obrana proti nim. Argumentace a kvaziargumentace. Asertivita.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (05.05.2018)

Cíl kurzu: Naučit se snáze odkrývat manipulaci a umět se jí ubránit s využitím asertivního přístupu. Naučit se předávat získané poznatky žákům a studentům.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (05.05.2018)

Edmüller, A. - Wilhelm, T. (2011): Velká kniha manipulativních technik. Praha: Grada.

Gálik, S. (2012): Psychologie přesvědčování. Praha: Grada.

Green, G. H. - Cotter, C. (2000): Přestaňte být manipulováni. Praha: Pragma.

Chejnová, P. (2010): Didaktické transformace pragmalingvistických témat. Praha, PedF UK.

Jelínek, M. - Švandová, B. a kol. (1999): Argumentace a umění komunikovat. Brno, PedF MU.

Machová, S. (2005): Argumentační diskurz. In: J. Slavík (ed.), Multidisciplinární komunikace - problém a princip všeobecného vzdělávání. Praha: PedF UK, s. 133-146.

Machová, S. (2005): Manipulace v interpersonální komunikaci. In: S. Machová - M. Šamalová (eds.), Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha: PedF UK.

Nazare-Aga, I. (2003): Láska a manipulace. Praha. Portál.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (05.05.2018)

Požadavky ke zkoušce: vypracování seminární práce s didaktickým zaměřením dle zadání vyučujícího a její prezentace v semináři, test na základě obsahu seminářů a vybrané literatury.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. (05.05.2018)

Manipulace v různých situacích a obrana proti ní. Manipulativní techniky, kvaziargumenty. Asertivita. Didaktické postupy při výuce tématu manipulace. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK