Komunikace ve škole - ON2303119
Anglický název: Communication at School
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2011)
Jazyk a komunikace, znaková povaha jazyka, specifika školské komunikace, přístupy ke komunikace, neverbální komunikace ve škole, řešení konfliktu.
Literatura
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2011)

Chejnová, P. - Machová, S.: Pragmatické aspekty řečové komunikace. UK PedF, Praha 2005.

Mareš, J. - Křivohlavý, J.: Komunikace ve škole. Brno 1995.

Svobodová, J.: Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostravská univerzita, Ostrava 2000.

Sylabus
Poslední úprava: PISLOVA/PEDF.CUNI.CZ (05.09.2012)

 

Cíl kurzu: Zvládnout základní teoretické informace i praktické dovednosti týkající se probíraných otázek

 

Obsah kurzu: Specifika školské komunikace, přístupy ke komunikace, neverbální komunikace ve škole, řešení konfliktu

 

Ukončení: zápočet

 

 

 

Požadavky k zápočtu: Písemná práce na základě probírané literatury a probíraných témat.