PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy výuky českého jazyka - ON2303116
Anglický název: Topical Problems of Teaching Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303107
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.09.2018)
Diskuse o aktuálních problémech vyučování češtiny na II. a III. stupni ZŠ - žáci s jiným mateřským jazykem, žáci se speciálními potřebami, komunikace s rodiči, volba učebnic, možnosti hodnocení, obsah a pojetí učiva, motivace, mezinárodní srovnávací testy, maturitní zkouška, testování, vztah jazykové a literární složky, vztah gramatiky a komunikační výchovy, alternativní vzdělávání. Vše na základě článků v odborné literatuře, médiích, na základě zkušeností studentů z praxe apod. Požadavky k examinaci: Každý student (lze ve dvojici) si vybere jedno současné problémové téma a zpracuje jeho rešerši nebo uskuteční hospitaci. Výsledky pak představí v semináři.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.09.2018)

Podkladem ke zkoušce budou materiály vypracované a prezentované v průběhu semestru. Examinace se uskuteční kolokviální formou. Účast na posledním vyučovaném semináři je povinná - podmínka udělení examinace.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (17.09.2018)

Viz Anotace.

Studijní literatura bude zadána každému studentovi dle zvoleného problémového okruhu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK