PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Interpretace nejnovějších textů současné bohemistické a obecné lingvistiky - ON2303111
Anglický název: Interpretation of the Topical Texts of Bohemistic and General Linguistics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (30.01.2012)
Cílem kursu je seznámit studenty s aktuálními problémy bohemistickými a obecnělingvistickými. Interpretovány budou aktuální studie. Texty jsou vybrány tak, aby byl každý seminář věnován jednomu okruhu výzkumu lingvistiky.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (06.03.2014)

1. Povinné články (ke každému článku abstrakt, jeden každý o délce 2 normostran):

1) Bermel, Neil (2010) O tzv. české diglosii v současném světě. SaS, 71, s. 5-30.

2) Černá, A.M. (2012): Spanilá jízda po internetu. NŘ, 95, s. 113-121.  

3) Nekvapil, Jiří (2010): O historii, teorii a modelech jazykového plánování. SaS, 71, s. 53-73.

4) Prošek, M. - Smejkalová, K. (2011): Kodifikace - právo, nebo pravomoc? NŘ, 94, s. 231-241.

5) Sherman, Tamah (2013): O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině). ČMF, 95, č. 2, s. 129-140.

.

2. Povinná kniha (referát včetně vlastního hodnocení, délka 5 normostran): 

Lehečková, E. - Chromý, J. (2010): Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Akropolis 
- rozhovor s prof. Františkem Čermákem - povinné


3. Volitelné články:
- 3 články dle vlastního výběru (z časopisů SaS, NŘ, ČMF, Slavia, Český jazyk a literatura) - nikoli recenze! Alespoň jeden článek by měl pocházet z čísla vydaného v roce 2014.

- ke každému článku abstrakt o délce dvou normostran

 

Termín odevzdání: 30.6.2014


- hotové abstrakty zašlete v jednom souboru doc. na e-mailovou adresu pavel.sojka@pedf.cuni.cz (pořadí abstraktů nechť odpovídá pořadí v SISu)

Sylabus
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.02.2013)

Požadavky k zápočtu:
- aktivní účast na semináři na základě prostudované literatury
- písemné výstupy: 4 abstrakty k vybraným článkům z periodik (Slovo a slovesnost, Slavia, Naše řeč, Acta onomatica, Časopis pro moderní filologii, Didaktické studie, Opera slavica; délka jednoho abstraktu: dvě normostrany), - termín odevzdání: 15. 6. 2013. Udělení zápočtu je podmíněno konzultací s vyučujícím nad odevzdanou prací (konzultace - do 30. 6. 2013).

Výběr článků je nutno předem konzultovat s vyučujícím.

Podmínkou zapsání zápočtu do SISu je zápis zápočtu do indexu (zápočet bude tedy nejprve zapsán do indexu, potom teprve do SISu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK