Čtení s porozuměním I - ON2303109
Anglický název: Comprehensive Reading I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.01.2017)
Teoretická východiska a praktické ukázky rozvíjení čtenářské gramotnosti u žáků nejen v rámci předmětu český jazyk a literatura. Práce s konkrétními texty, tvorba pracovních listů.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (13.01.2017)

Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha 2008.
Chejnová, P.: Didaktické transformace pragmalingvistikých témat. Praha 2010.
Chejnová, P. (ed.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ II. Praha 2007.
Machová. S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika. Praha 2001.
Machová, S. - Šamalová, M. (ed.): Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha 2007.

Palenčárová,J. - Šebesta, K.: Aktivní naslouchání při vyučování. Praha 2006

Pišlová,S.: Pojďme se učit. Praha 2011

www.rvp.cz
www.msmt.cz
www.kritickemysleni.cz

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (21.02.2018)

Čtení s porozuměním a čtenářská gramotnost jako klíčové kompetence při vyučování českého jazyka. Tvorba vlastních výukových materiálů, práce s textem, budování průběžného portfolia učitele.

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (02.03.2018)

Ukončení: zápočet

Požadavky k zápočtu:
Seminární práce (v tištěné podobě) - pracovní list s řešením a metodikou, ve vytištěné podobě nejpozději do konce výuky v LS.

Předmět se v LS 2018 nerozvrhuje (grupík), zapsaní studenti budou o formě výuky instruováni mailem.

EDIT.: Po prvním setkání a zjištění časových možností zapsaných studentů určen jako termín povinné účasti (udělení zápočtu) 11. 5. 2018, 14:00 hod.