Kapitoly z pragmatiky I - ON2303107
Anglický název: Chapters from Pragmatics I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Prerekvizity : ON2303100
Je prerekvizitou pro: ON2303115, ON2303116, ON2303120, ON2303118, ON2303119, ON2303117
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)
Kurs má formu pracovní přednášky s ukázkami analýzy textu; konkrétní zaměření bude stanoveno podle složení skupin studentů. Ti, kteří navštěvoval kurs Pragmalingvistika na PedF Uk, se budou zabývat některými vybranými tématy z okruhu řečového jednání na základě nejnovější odborné literatury. Studenti, kteří Pragmalingvistiku nenavštěvovali, se seznámí se základními tématy oboru ve vztahu ke jiným oborům lingvistiky a ke komunikační praxi.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)

Literatura (výběr):

ČMEJRKOVÁ, s. - HOFFMANNOVÁ, J. (2011): Mluvená čeština - hledání funkčního rozpětí. Praha: Academia

HAUGH, M. (2015): Im/Politeness Implicatures. Berli/Munich/Boston: DeGruyter Mouton

HIRSCHOVÁ, M. (2013): Pragmatika v češtině. Praha: Karolinum

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)

Zápočet bude udělen na základě řízeného pohovru vycházejícího z probraných témat.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (01.02.2019)

Tematické okruhy:

1.      Lingvistická pragmatika, její rozsah a hranice. Pragmatická dimenze jazykových jevů.

2.      Reference a deixe. Reference jako řečové jednání.. Deixe prostorová, časová, personální a sociální, textová.

3.      Presupozice. Řečové jednání, komunikační funkce výpovědi.

4.      Aplikace komunikačních strategií.