Oborová praxe I - ON2301007
Anglický název: Teaching Practice I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [TS]
Rozsah za akademický rok: 2 [týdny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: P:0 X:0 E:1
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Prerekvizity : ON2301005
Je prerekvizitou pro: ON2301013
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (05.05.2009)
Cílem oborové praxe je utváření a rozvíjení klíčových didaktických dovedností studentů, např.: regulace procesu osvojování anglického jazyka, komunikace, organizace vyučování a hodnocení) včetně dovednosti sebereflexe. Studenti by měli být schopni transformovat znalostí získaných studiem oboru, oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie do didakticky efektivních forem vyučování. Studenti praktikují pod vedením zkušených vyučujících anglického jazyka. Hospitují na jejich hodinách, připravují vlastní výstupy a společně je analyzují. Průběžně reflektují své přednosti, slabiny a dosažené výsledky. Učí se hledat alternativní přístupy k jazykovým učebním činnostem a uvědomovat si jejich implikace. V závěru si stanoví individuální cíle pro praxi následující.
Literatura
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (05.05.2009)

FREEMAN, D.; RICHARDS, J.C. (Eds.) Teacher Learning in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

GEBHARD, J.G.; OPRANDY, R. Language Teaching Awareness. A Guide to Exploring Beliefs and Practices. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Pedagogika. Časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta.

RANDALL, M.; THORNTON, B. Advising and Supporting Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Review of Educational Research.

RICHARDS, J.C. Beyond Training. Perspectives on Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

RICHARDS, J.C. Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

RICHARDS, J.C.; NUNAN, D. (Eds.) Second Language Teacher Education. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 1998.

Teaching and Teacher Education.

TSUI, A.B.M. Understanding Expertise in Teaching. Case Studies of Second Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

WAJNRYB, R. Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

WALLACE, M. Training Foreign Language Teachers. A reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

WOODWARD, T. Planning Lessons and Courses: Designing sequences of work for the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.