Základy lingvodidaktiky - ON2301005
Anglický název: Introduction to Linguodidactics
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Karel Žďárek, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: OKBUZ22006, OBUZ22006, OBUZ22V042, ONUZ22V01, OBUZ22V006
Je prerekvizitou pro: ON2301006, ON2301007
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (05.10.2016)
Základy lingvodidaktiky je teoreticko-praktický seminář, jehož hlavním cílem je seznámit studenty se základními pojmy a klíčovými koncepty z oblasti oborové didaktiky ( např. komunikační kompetence, role učitele cizích jazyků). V rámci semináře dojde k vymezení pojmu oborová didaktika, budou stručně představeny nejdůležitější faktory vyučovacího procesu. Studenti se seznámí s cíli a obsahem výuky anglického jazyka jako cizího jazyka. Pozornost bude rovněž věnována dvěma nejvýznamnějším aktérům vyučovacího procesu: žákovi a učiteli. Probíraná problematika se bude týkat otázek řízení edukačního procesu, dlouhodobého i krátkodobého plánování výuky. Důraz bude také kladen na hodnocení ve výuce cizích jazyků (testování, hodnocení, práce s chybou). Součástí výuky tohoto předmětu bude i sledování nahrávek živých hodin a mikrovyučování.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (05.10.2016)

Základní studijní literatura:

vybrané kapitoly z

HARMER,J. The Practice of English Language Teachig. Harlow: Longman, Pearson Education,  2001. ISBN 0-582-40385-5.

SCRIVENER,J. Learning Teaching. Macmillan: 2005. ISBN 978-1-4050-1399-4.

Společný evropský referenční rámec. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0404-4.

 

Doporučení studijní literatura:

DAVIES,P. ;PEARSE, E. Success in English Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 978-0-19-442171-3.

DOFF,A. Teach English. A Training Course for Teachers. Glasgow: Cambridge University Press: 1990. ISBN 0-521-34863-3

LYNCH, T. Communication in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press: 1996. ISBN 978-0-19-433522-5.

McDONOUGH,J.;SHAW,C.; MASUHARA, H. Materials and Methods in ELT. Oxford: Blackwell Publishers, 2013. ISBN 978-1-4443-3692-4.

NUAN,D.; LAMB,C. The Self-directed Teacher: Managing the learning process. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-49773-6.

WOODWARD,T. Planning Lessons and Courses: Designing sequences of work for the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-63354-3.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (05.10.2016)

 

Seminář je zakončen  zápočtem. Pro jeho udělení je potřena nejméně 75% přítomnost studenta v semináři, jeho aktivní účast a napsání závěrečného testu, kde bude nutné získat minimálně 33 bodů z celkových 52.