PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do výuky jazykových prostředků a řečových dovedností - ON2301000
Anglický název: Introduction to Teaching Language Skills
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Uličná, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ON2301006
Anotace
Poslední úprava: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (14.09.2014)
Cílem předmětu je rozvíjet poznatkovou základnu učitelství, tj. znalost soustavy základních didaktických poznatků a dovednost orientace ve složité problematice obsahu i procesu vyučování a učení se žáků. Na základě znalosti oblastí stanovování cílů, komunikační kompetence, plánování a dalších se v rámci tohoto předmětu seznámí studenti se základními principy rozvoje jazykových prostředků a řečových dovedností, a to jak v teoretické, tak v praktické rovině, přičemž akcent bude kladen zejména na rozvoj jazykových prostředků. Ukázky videonahrávek z praxe a jejich reflexe podporují u studentů rozvoj schopnosti vidět konkrétní aspekty výuky, problémové situace, ale i klást otázky a kriticky analyzovat a hodnotit zkušenosti vlastní i cizí. Následující mikrovýstupy studentů, včetně jejich sebehodnocení a hodnocení, podporují rozvoj schopnosti stanovovat cíle, plánovat, realizovat a hodnotit vlastní výuku i výuku kolegů. Obsah: Introduction; Revision (aims, communicative competence, activity types, lesson planning, etc.). Teaching language microskills/subskills and language skills. Language microskills/subskills: teaching vocabulary, teaching grammar, teaching pronunciation. Optional/self-study: Translation in ELT. Course evaluation. Požadavky na studenta: Aktivní účast na výuce (80%); předložení požadované dokumentace (příprava na microteachings; pozorovací archy; seznam prostudované literatury; příp. další požadované materiály) Formát: test, příp. ústní pohovor/kolokvium na základě předložených materiálů
Literatura
Poslední úprava: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2015)

Základní:

 • THORNBURY, S. (2000). How to Teach Grammar. Longman,
 • THORNBURY, S. (2002). How to Teach Vocabulary. Pearson Education.
 • CELCE-MURCIA, M., BRINTON, D. M., GOODWIN, J. M. (2010) Teaching Pronunciation. A Coursebook and Reference Guide. (2nd ed.) New York: Cambridge University Press.

Doporučená:

 • GRANT, L. (2014) Pronunciation Myths. Applying Second Language Research to Classroom    Teaching. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • KELLY, G. (2004). How to Teach Pronunciation. Pearson Education.
 • UNDERHILL, A. (2005). Sound Foundations. Learning and Teaching Pronunciation. (3rd ed.) Oxford: Macmillan Publishers Limited.
 • LANE, L. (2012). Tips for Teaching Pronunciation. A Practical Approach. New York: Pearson Longman.
 • + selected chapters:
 • HARMER, J. (2001). The Practice of English Language Teaching. Longman.
 • SCRIVENER, J. (2011). Learning Teaching. Macmillan.
 • HENDRICH, J. ET AL. (1988). Didaktika cizích jazyků. SPN Praha.
 • UR, P. (2012) A Course in English Language Teaching. Cambridge University Press.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: CHALUPSK/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2015)

Aktivní účast na výuce (80%); předložení požadované dokumentace (příprava na microteachings; seznam prostudované literatury; příp. další požadované materiály, např. pozorovací archy)

Formát: test, (příp. při splnění zadaných požadavků ústní pohovor)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. (13.01.2017)

Introduction; Revision (aims, communicative competence, activity types, lesson planning, etc.).

Teaching language microskills/subskills and language skills.
Language microskills/subskills:

teaching grammar,

teaching vocabulary,

teaching pronunciation.
Optional/self-study: Translation in ELT.
Course evaluation.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK