PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská regenerace a estetická medicína - OKVP17011
Anglický název: Medical Regeneration and Aesthetic Medicine
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 6 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2011)
Předmět je zaměřen do oblasti estetických medicínských oborů (estetické chirurgie, korektivní a estetické dermatologie), lékařské regenerace a kosmetiky. Seznamuje studenty s moderními medicínskými systémy pro regeneraci, kosmetiku a medicínskou estetiku v návaznosti na zásady zdravého životního stylu. Obsah vychází z anatomie a fyziologie orgánových soustav, pozornost je věnována zejména soustavě kožní. Představeny jsou moderní regenerační a reparativní metody a způsoby jejich využití. Jsou objasněny základy estetické chirurgie, psychokosmetiky, vlasové kosmetiky, aromakosmetiky apod. V praktickém semináři je realizován postup při základním kosmetickém ošetření s využitím regeneračních a kosmetických metod.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2011)

Předmět je koncipován jako přehled medicínských estetických oborů, lékařské regenerace a kosmetiky ve vztahu k cílům podpory zdraví. Záměrem předmětu je seznámit s technologií vybraných zákroků v lékařské estetice (estetická chirurgie, estetická a korektivní dermatologie), lékařské regeneraci a kosmetice, a s praktickými základy ošetření.

Literatura
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2011)

Harnecker, I., Kaluza, A., Raptis, R., Stelle B. Koerper-Kosmetik. Darmstadt : Winklers, 2006.

http://www.facelifting.cz/

http://www.nadvaha.cz/

Krucký K. Světlo, které uzdravuje. Nakladatelství www.euroinstitut .eu, Praha, 2010.

Kukurová, E., Marček, T. Regenerácia, kompendium lekárskej fyziky Bratislava : Asklepios, 2004.

Marádová, E., Středa, L., Zima. T. Vybrané kapitoly o zdraví. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2010

Středa, L. Univerzita hubnutí. Praha : Nakladatelství www.euroinstitut.eu, 2009

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2011)

Aktivní účast ve výuce, zápočtový test

Sylabus -
Poslední úprava: MARADOVA/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2011)

1.Náplň oborů lékařská regenerace, kosmetika a estetická medicína, estetická chirurgie a korektivní dermatologie. Přehled přístrojového vybavení používaného v daných medicínských oborech.

2.Souhrn potřebných anatomických a fyziologických znalostí (stavba kůže a pokožky, kožní bariéra, pronikání účinných látek z kosmetických přípravků).

3.Kožní nemoci a vady pleti. Indikace k plastickým zákrokům. Funkční diagnostika z hlediska regenerace. Regenerační formy a regenerační prostředky. Přístrojové vybavení, specifika regeneračních procedur.

4.Zákroky v estetické medicíně a korektivní dermatologii, jejich stručná charakteristika. Přístroje pro efektivní kosmetické ošetření.

5.Estetika postavy, nadváha a redukční režimy. Diagnostika nadváhy, stupně obezity. Redukce nadváhy a formování postavy. Body building, posilovací soupravy, přístroje pro pasívní gymnastiku. Životní styl v návaznosti na telemedicínu eHealth.

6.Přístrojová technika pro formování postavy, elektrolipolýza, ultrazvuková liposukce, myostimulace (elektrobodytoning), eutermie, vakuové masáže a pasívní elektrogymnastika. Medicínsko estetické komplikace nadváhy, celulite, strie.

7.Estetická chirurgie a technika používaná při jednotlivých zákrocích. Předoperační vyšetření, operační zákroky v obličeji a na těle: facelifting, technika aptos, obličejové implantáty, rhinoplastika. Abdominoplastika, tumescenční liposukce, ultrazvuková liposukce. Prsní implantáty a operace prsou.

8.Porovnání a indikace invazivních a neinvazivních léčebných zákroků. Věkové limity, přístrojové limity. Ekonomické a cenové relace v kosmetice, lékařské regeneraci a estetických medicínských oborech.

9.Provoz pracoviště estetické medicíny v praxi. Postup při základním kosmetickém ošetření, volba vhodných prostředků. Dekorativní kosmetika, alternativní kosmetika, kosmetická chemie. Vlasová kosmetika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK