PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Tvorba a vyhodnocování písemných prací a testů v práci učitele - OKNZ1Z035B
Anglický název: Creating and evaluating written work and tests in the teacher's work
Zajišťuje: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/0, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7760
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Prerekvizity : OKNZ1P001A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (01.09.2019)
Cílem předmětu je seznámit studenty s variantami zadávání a vyhodnocování písemných prací. Prakticky si vyzkouší hodnocení široce otevřených úloh a seznámí se s postupy standardizace hodnocení. Na příkladech jednotných přijímacích zkoušek, maturitní zkoušky a testech mezinárodních výzkumů porozumí problematice didaktických testů od koncepce jejich tvorby po dopady do života žáků a škol. Studenti budou seznámeni s možnostmi využití volně dostupných testových pro jejich vlastní výuku. Osnova předmětu: Písemná úloha a její varianty zadání; Hodnocení široce otevřený úloh v rukou učitele; Standardizace hodnocení široce otevřených úloh; Principy tvorby didaktických testů; Rozlišující a ověřující testy; Jednotné přijímací zkoušky: koncepce a dopady; Maturitní zkouška: vývoj, aktuální koncepce a diskutované otázky; Testy TIMSS a PISA: využití úloh pro práci učitele
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (26.08.2019)

Byčkovský, P. (1982). Základy měření výsledků výuky. Praha: PedF UK.

Byčkovský, P., & Kotásek, J. (2004). Nová teorie klasifikovaní kognitivních cílů ve vzdělávání: revize Bloomovy taxonomie. Pedagogika, 54(3). Dostupné zde: http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1821&lang=cs.

Chráska, M. (1999). Didaktické testy. Brno: Paido.

Chvál, M. (2006/2007). Didaktické testy v systému evaluace. Seriál článků v Učitelských listech. Praha.

Chvál, M., Straková, J., & Procházková, I. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce. Dostupné zde: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy.

AERA, APA, NCME (2001). Standardy pro pedagogické a psychologické testování, Praha: Testcentrum.

Schindler, R. a kol. (2006). Rukověť autora testových úloh. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (26.08.2019)

Vypracování seminární práce. Na výběr bude ze dvou možností: 1. Vytvoření, zadání a vyhodnocení písemné práce (alespoň ve dvou třídách), 2. Obsahová analýza určeného didaktického testu.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. (01.09.2019)

Studijní opory a další požadavky na studenty budou uvedeny v kurzu v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7760

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK