Profesní etika - OKNUZ12106
Anglický název: The Ethics for Teachers
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 8/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (92)
letní:neurčen / neurčen (92)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: PRET
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Kategorizace předmětu: Filosofie > Předměty širšího základu
Záměnnost : O03111011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (20.01.2017)
Profesní etika jako způsob implementace fenoménů: dobro, pravda, spravedlnost, zodpovědnost cestou zvnitřňování těchto obsahů v myšlenkovém, emočním a volním habitu studentů. Celky bez marga nelze předávat deskripcí předmětného charakteru, ale jen cestou probouzení prostřednictvím bytostného tázání, které je zbožností myšlení. Základem výuky je dialog, rozhovor se sebou samým prostřednictvím zkušeností s jinými. Výchova k asymetrické zodpovědnosti v době celkové - planetární, úloha elencha a sokratovského dialogu. Základem je Patočkovo promýšlení epimelei peri tés psychés, na níž stojí evropská spiritualita vedle křesťanství a osvícenství. Seznámení s postmodernou a jejími etickými deficiencemi : "každý má svou pravdu" atd. teorie pravdy, fenomén přemnocňování jako výkaz nietzscheovského nihilismu a jeho důsledky pro každodennost.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (20.01.2017)

Patočka, J. Péče o duši I. Praha : Oikumene, 1996.

Hogenová , A. K fenoménu sebepoznání. Praha: UK PedF 2010, 150 stran, ISBN 978-80-7290-478-5

Hogenová, A. a Kuklová, J. Monografie: Fenomenologie – řeč – média. Praha: Pedagogická fakulta 2010, část knihy: ss. 4 – 177. ISBN 978-80-7290-436-5

Hogenová, Anna Jan Hus – pravda - fenomenologie. Praha: Pedf Uk 2010, 320 stran, ISBN 978-80-7290-494-5

Hogenová A. Čas jako problém. Chomutov : L. Marek, 2011,  ISBN 978-80-87127-43-8 186 stran.

Hogenová, A. Fenomén domova. Praha : Pedf UK 2013, 301, ISBN 978-80-7290-705-2

Hogenová, A. K fenoménu stáří. Praha : Pedf UK 2013, ss. 278, ISBN 978-80-7290-593-5

Hogenová, A. Filosofický příspěvek k metodologii. Praha : PedF UK, 2013, ss.167, ISBN978-80-7290-682-6

Hogenová, A. K věci samé. UK Pedagogická fakulta, Praha 2012 238 pp ISBN 978-80-7290-615-4

Hogenová, A. Čas a sebepoznání. Praha : Pedf UK, 2014, ss.168. ISBN 978-80-7290-781-6

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : PedF UK, 2011, ss.138 ISBN978-80-7290-538-6

Hogenová, A. Nesmíme pospíchat. Brno : L. Marek, 2014, ss.205, ISBN978-80-87127-62-9

Hogenová, A. Ontologie a onticita. Praha : PedF UK, 2014, ss. 180, ISBN978-80-7290-797-7

Hogenová, A. Jsme rozhovorem. Praha : PedF UK, 2011, ss. 180 ISBN978-80-7290-526-3

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (27.09.2017)

Porozumění přednáškám a jejich znalost, písemný dialog s vybraným filosofem