PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky 2a - OKNM3M025A
Anglický název: Mathematics education 2a
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 15 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Mgr. David Janda, Ph.D.
Prerekvizity : OKNM3M012A
Záměnnost : OPNM3M025A
Anotace -
Cílem předmětu je v návaznosti na poznatky získané v předmětu Didaktika matematiky 1 a Classic works of mathematics education dále rozvinout povědomí studentů o principech účinné výuky matematiky a seznámit je s kvalitními výzkumy (včetně zahraničních) v této oblasti.
Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (02.02.2022)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta

Přímá výuka

  • kombinovaná výuka 15 h celkem

Příprava na výuku

Samostudium literatury na semestr 70 h

Práce se studijními materiály 15 h

Domácí úkoly 30 h

Plnění předmětu

Příprava na zkoušku a zkouška 20 h

Poslední úprava: Janda David, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Literatura

DWECK, Carol S. Nastavení mysli: nová psychologie úspěchu, aneb, naučte se využít svůj potenciál. Vydání druhé, aktualizované. Přeložil Kateřina EŠNEROVÁ. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-032-3.

MA, Liping. Znát a učit elementární matematiku: jak učitelé v Číně a ve Spojených státech rozumí základní matematice : jubilejní vydání. Přeložil Jiří RÁKOSNÍK. Praha: Academia, 2021. Galileo. ISBN 978-80-200-3219-5.

RENDL, M., VONDROVÁ, N., HŘÍBKOVÁ, L., JIROTKOVÁ, D., KLOBOUČKOVÁ, J., KVASZ, L., PÁCHOVÁ, A., PAVELKOVÁ, I., SMETÁČKOVÁ, I., TAUCHMANOVÁ, E., ŽALSKÁ, J. Kritická místa matematiky na základní škole očima učitelů. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013.

HEJNÝ, M. Cíle vyučování matematice. Učitel matematiky, 2019, 27(3), 159-167.

KUŘINA, F. Metody a cíle vyučování matematice. Učitel matematiky, 2019, 27(3), 168-178.

KAHNEMAN, Daniel. Myšlení: rychlé a pomalé. V Brně: Jan Melvil, 2012. Pod povrchem. ISBN 978-80-87270-42-4.

SKEMP, Richard R. Relational understanding and instrumental understanding. The arithmetic teacher, 1978, 26.3: 9-15.

VONDROVÁ, N. Didaktika matematiky pro učitele jako prostředek na zvládání kritických míst matematiky. Praha: PedF UK. 2019.

VONDROVÁ, N., RENDL, M., HAVLÍČKOVÁ, R., HŘÍBKOVÁ, L., PÁCHOVÁ, A., ŽALSKÁ, J. Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015.

Poslední úprava: Janda David, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Sylabus

Porozumění matematice u žáků a učitelů

  • Porozumění matematice u učitelů a jeho vliv na porozumění matematice u žáků
  • Různé interpretační rámce jevů ve výuce matematiky

Kognitivní aktivizace

Vybrané poznatky z kognitivní psychologie a jejich význam v didaktice matematiky

  • Výzkum J. Piageta
  • Vybrané modely intelicence ve vztahu k didaktice matematiky
  • Myšlení rychlé a pomalé
  • Fixní a růstové nastavení mysli

Cíle ve vyučování matematice

Poslední úprava: Janda David, Mgr., Ph.D. (31.01.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Písemná zkouška s ústní rozpravou.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (02.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK