PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny algebraického myšlení - OKNM3M024A
Anglický název: History of algebraic thinking
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Záměnnost : OPNM3M024A
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům učitelského studia matematiky základní představu o historii algebry. Kurz poskytuje základní informace o nejvýznamnějších postavách a hlavních etapách v dějinách algebry. Na přednášce se budou probírat témata: Rozvoj algebry jako nauky o řešení rovnic. Tartaglia, Cardano a objev řešení kubických rovnic. Casus irreducibilis a komplexní čísla. Neřešitelnost obecné algebraické rovnice stupně vyššího než čtvrtého. Resolventa a snižování stupně rovnice. Důkaz neřešitelnosti (Ruffini, Galois, Abel) změna předmětu algebry v 19. stol. Využití algebry v geometrii (Descartes, Fermat a analytická geometrie).
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)
Celková časová zátěž studenta 135,0
   
Přidělené kredity 5
Zakončení Z
   
Přímá výuka  
   
Cvičení: 15 hod
   
Příprava na výuku  
   
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 45 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 20 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 20 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 20 hodin
Příprava na zápočet 6 hodin
   

 

Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)

D. J. Struik, Dějiny matematiky , Praha 1963

A. P. Juškevič, Dějiny matematiky ve středověku, Praha 1978

J. Šedivý a kol., Světonázorové problémy matematiky I -III (1983 -1985)

E. Fuchs a kol., Světonázorové problémy matematiky IV

Diedonné: Geschichte der Mathematik 1700-1900 (1985)

M. Kline, Mathematical thought from ancient to modern time (1972)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)

Po domluvě s přednášejícím si student zvolí téma, na které vypracuje esej.

Esej spočívá ve výkladu zvoleného historického textu z dějin algebry a jeho zhodnocení

jak z pohledu dnešní matematiky (zda se pojmy a postupy použité v textu používají

i dnes) tak také z pohledu didaktiky (zda příklady z textu lze využít ve výuce na ZŠ a SŠ).

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)

Rozvoj algebry jako nauky o řešení rovnic.

Tartaglia, Cardano a objev řešení kubických rovnic.

Casus irreducibilis a komplexní čísla.

Neřešitelnost obecné algebraické rovnice stupně vyššího než čtvrtého.

Resolventa a snižování stupně rovnice.

Důkaz neřešitelnosti (Ruffini, Galois, Abel) změna předmětu algebry v 19. stol.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK