History of mathematical thinking - OKNM3M011A
Anglický název: History of mathematical thinking
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Záměnnost : OPNM3M011A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (02.02.2022)
Introduction to the study of the history of mathematics. The first historical mathematical texts. Egypt - notation of numbers, arithmetic operations, some computational problems, geometry: areas of planar figures. Mesopotamia - cuneiform symbols of numbers, approximate methods of arithmetic calculations, tabulation of arithmetic operations, quadratic equations. Mathematics in Ancient Greece. Pythagorean teachings of even and odd. Irrationalities and Eudox's theory of quantities. Classical geometric problems (trisection of the angle, quadrature of a circle and doubling of a cube). The axiomatic system of Euclids Elements. Proof of Pythagorean Theorem. Criticism of the axiom about parallel lines. Zenon's aporia. Eudox's exhaustive method. Archimedes quadrature of the parabola segment. Mathematics of China, India, their character and influence on Arabic written mathematical texts. European familiarization with the results of oriental mathematics. The first independent results of European mathematics.
Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (10.09.2021)
Celková časová zátěž studenta 106,0
   
Přidělené kredity 4
Zakončení Z
   
Přímá výuka  
Přednášky prezenční studium: 1
Cvičení prezenční studium: 1
 Cvičení kombinované studium: 10
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 30 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 30 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 10 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 0 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 14 hodin
Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (30.09.2019)

Ivor Grattan-Guiness (ed.) (1994): Companion Encyclopedia of the History and Philosophy of the Mathematical Sciences, Routledge, London
John Fauvel and Jeremy Gray (1987): The History of Mathematics - A Reader, Macmillan,  London
Jean Dieudonné (1987): Mathematics - The Music of Reason, Springer, Berlin
Morris Kline (1972): Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, Oxford UP, New York
Dirk J. Struik (1969): A Source Book in Mathematics, 1200-1800, Harvard UP, Cambridge MA
Carl Benjamin Boyer (1968): A History of Mathematics, John Wiley, New York

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (03.02.2022)

Every student has to choose some of the historical texts discussed in the course

and write an essay having from 4 to 8 pages that contains:

1. an exposition of the main aim, concepts and methods of the historical text

2. a discussion of the concepts and methods from the viewpoint of contemporary mathematics

3. a discussion of the potential of the content of the historical text for use in classroom

(interesting problems, motivating examples, illustration of the uses of mathematics learned in the classroom)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (01.11.2021)

In the course the languages of the following fundamental mathematical theories:

elementary arithmetic,                     synthetic geometry,

algebra,                                          analytic geometry

differential and integral calculus,       fractal geometry,

predicate logic,                                set theory

will be analyzed from the point of view of six basic linguistic parameters:

logical power,                              

expressive power,

methodological power,

integrative power

explanatory power, and

metaphorical power.

Studijní opory
Poslední úprava: STEHLIKO (17.09.2019)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7866