Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání - OKNI1I117B
Anglický název: Project management with the support of ICT in education
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiřina Nováková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Neslučitelnost : OKNI1I118B
Je neslučitelnost pro: OKNI1I118B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (12.09.2017)
Studijní předmět Projektové řízení s podporou ICT ve vzdělávání má za cíl seznámit studenty s metodikou návrhu a vedení ICT projektů s přihlédnutím ke specifikům oblasti vzdělávání a školství. Studenti se seznámí s jednotlivými fázemi životního cyklu projektu, relevantními metodikami řízení a používanými ICT nástroji pro podporu řízení projektu. V rámci kurzu studenti získají i praktické dovednosti v oblasti používání uvedených nástrojů a aplikace těchto nástrojů v konkrétních situacích.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (12.09.2017)

·        ARLOW, J., NEUSTADT, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, 2007, 2.vydání, ISBN: 978-80-251-1503-9.

·        DVOŘÁK, D. Řízení projektů. Brno: Computer PRESS, 2007. ISBN 978-80-251-1885-6.

·        SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Praha: GRADA, 2006. ISBN 80-247-1501-5.

 ·        VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích. Praha, Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3046-2.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (12.09.2017)

PROJEKT INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (IS)

·     Projekt, Specifika projektů IS

·     Role

·     Životní cyklus projektu

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

·     Metodiky, standardy

·     Nástroje

PROJEKTOVÉ PRÁCE

·     Analýza

·     Rizika

·     Výstupy

 ·     Testování, kontrola výstupů, iterace

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Eva Battistová (14.09.2017)
 
Odevzdání semestrální práce s výstupy zadaného projektu a její obhajoba.