PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Anorganická chemie II - OKNE2E101A
Anglický název: Inorganic Chemistry II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OPNE2E101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OKB2309035
Záměnnost : OKB2309035
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.10.2017)
Předmět je pokračováním a prohloubením znalostí z Anorganické chemie I.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (20.05.2019)

Jursík, F.: Anorganická chemie nekovů, VŠCHT, Praha 2001.

Jursík, F.: Anorganická chemie kovů, VŠCHT, Praha 2002.

Banýr, J.: Základy anorganické chemie I. Díl, Karolinum, Praha 1999.

Banýr, J.: Chemie kovových prvků, PedF UK, Praha 2002.

Klikorka, Hájek, Votinský: Obecná a anorganické chemie, SNTL, Praha 1985.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.10.2017)

11.10. Dřívější a současné představy o stavbě atomu; vlnová mechanika, Schrödingerova rovnice

 

    18.10. Kvantová čísla, orbitaly, jejich tvary, nodální plochy, teorie molekulových orbitalů (studenti)

 

    25.10. Model VSEPR, základní představy o chemické vazbě, typy vazeb, kovalentní vazba (studenti)

 

    1.11.  Iontová vazba a strukturní typy iontových krystalů

 

    8.11.  Kovová vazba a slabé vazebné interakce (studenti)

 

    15.11. Vodík a kyslík, teorie kyselin a zásad, oxidace a redukce (studenti)

 

    22.11. Halogeny (studenti)

 

    29.11. Chalkogeny (studenti)

 

    6.12.  Prvky skupiny dusíku (studenti)

           

    13.12. Prvky skupiny uhlíku a bor (studenti)

 

    20.12. Nepřechodné kovy (studenti)

 

    3.1.  Úvod do chemie přechodných kovů, koordinační sloučeniny, teorie ligandového pole

 

    10.1. Přechodné kovy (studenti)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zkouškou. K zápočtu je vyžadována aktivní účast na přednáškách a vypracování tématu (označeno v sylabu).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK